Kategorie

Růže Duchovní Líbeznosti - 1696


Cena : 15 800 Kč
Růže duchovní líbeznosti - 1696 62
Růže duchovní líbeznosti - 1696 63
Růže duchovní líbeznosti - 1696 64
Růže duchovní líbeznosti - 1696 65
Růže duchovní líbeznosti - 1696 66
Růže duchovní líbeznosti - 1696 67
Růže duchovní líbeznosti - 1696 68
Růže duchovní líbeznosti - 1696 69
Růže duchovní líbeznosti - 1696 70
Růže duchovní líbeznosti - 1696 71
Růže duchovní líbeznosti - 1696 72
Růže duchovní líbeznosti - 1696 73
Růže duchovní líbeznosti - 1696 74
Růže duchovní líbeznosti - 1696 75
Popis

- Růže Duchovní Líbeznosti - 1696 - 

Růže Duchownj Ljbeznosti. To gest: Obzwlásstnj Weykladowé na gedenkaždý Tytul kterýmižto Cýrkew swatá Katolická Blahoslawenau Rodičku Božj Maryi Pannu Ctjwá; Ze Zahrádky wonné sladkosti Swatého Pjsma Swatých Otcůw a Cýrkwe Včitelůw wybraná. Wssem wěrným Maryánským Dussým obzwlásstě pak Kazatelům (:nebo na každý Swátek též přeslawné Panny sedm Kázanj w sobě obsahugjce na sedm Lét takowé přihotowené offeryruge:) welmi vžitečná a prospěssná gim pak k Duchownjmu připomjnánj předstawená tak aby oni ljbeznostj té okusýce; Srdcem Mysli Dussy y Tělem po wůnj Mastj milosti gegjch běželi. Od Frantisska Frydrycha Žalkowskýho z Žalkowic S° Pjsma Baccalaurea Formata Chegnowskýho Děkana a w Kragi Bechynským Arcy-Biskupského Vicaria Foranea. S Dowolenjm Duchownj Wrchnosti. Wytisstěno w Praze w Impressy Universitatis Carolo-Ferdinandeae w Kolelgi(!) Towarysstwa Pána Gežjsse v swatého Kljmenta bljž Mostu za Wogtěcha Giřjho Koniásse Faktora Léta 1696. 

Růže Duchovní Líbeznosti. To jest: Obzvláštní výkladové na jedenkaždý Titul kterýmižto Církev svatá Katolická Blahoslavenou Rodičku Boží Marii Pannu Ctívá; Ze Zahrádky vonné sladkosti Svatého Písma Svatých Otcův a Církve učitelů vybraná. všem věrným Mariánským Duším obzvláště pak Kazatelům (:nebo na každý Svátek též přeslavné Panny sedm Kázaní v sobě obsahujíce na sedm Let takové přihotovené offeryruje:) velmi užitečná a prospěšná jim pak k Duchovnímu připomínání představená tak aby oni líbezností té okusíce; Srdcem Mysli Duší i Tělem po vůní Mastí milosti jejích běželi. Od Františka Fridricha Žalkovského z Žalkovic Písma Baccalourea Formata Chejnovskýho Děkana a v Kraji Bechynském ArciBiskupského Vicaria Foranea. S Dovolením Duchovní vrchnosti. vytištěno v Praze v Impresy Universitatis Carolo-Ferdinandeae v Koleji Tovaryštva Pána ježíše u svatého Klimenta blíž Mostu za Vojtěcha Jiřího Koniáše Faktora Léta 1696. 

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: František Fridrich Žalkovský z Žalkovic
Nakladatel / Tiskař: Jezuitská tiskárna : faktor Vojtěch Jiří Koniáš
Rok: 1696
Rozměr:
Počet stran: [XIV] - 299 str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 33
Číslo knihopisu K17521
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L