Kategorie

Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 183
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 184
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 185
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 186
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 187
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 188
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 189
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 190
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 191
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 192
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 193
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 194
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 195
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 196
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 197
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 198
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 199
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 200
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 201
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 202
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 203
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 204
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 205
Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771 (2) 206
Popis

Bible Svatováclavská II. - 1.část 1. dílu 1771

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769 - 1771 - Biblj Cžeská, to gest: Swaté Pjsmo, podle Starožitného, a Obecného Latinského od Wsseobecné Cýrkwe Swaté Ržjmské potwrzeného a vžjwaného Přeloženj, S nowým milostiwým Powolenjm Neydůstogněgssýho a Wysoceoswjceného Knjžete Pána Pána Antonjna Petra Z BOžj Milosti Arcy=Biskupa Pražskýho, Swaté Ržjmské Ržisse Knjžete a Hraběte Swobodnýho Pána z Přichowic, Pána Pána Milostiwýho Po druhé wytisstěná Nákladem Dědjctwj Sw. Wácslawa. 

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769 - 1771 - Bible Česká, to jest: Svaté Písmo, podle Starožitného, a Obecného Latinského od Všeobecné Církve Svaté Římské potvrzeného a užívaného Přeložení, S novým milostivým Povolením Nejdůstojnějšího a vysoce oSvíceného Knížete Pána Pána Antonína Petra Z BOží Milosti ArciBiskupa Pražského, Svaté Římské Řiše Knížete a Hraběte Svobodného Pána z Přichovic, Pána Pána Milostivého Po druhé vytištěná Nákladem Dědictví Svatého Václava. 

1.část 1. dílu

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769 - 1771 - 1.část 1. dílu -  Prwnj Kniha Mogžjssowa, kterás Ržecky slowe Genesis ...Eklezyastykus. [XXI] - 1221 - [XXIV]. str.

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 - 1.část 1. dílu -  První Kniha Mojžíšova, která se Řecky jmenuje Genesis ...Ekleziastikus. [XXI] - 1221 - [XXIV]. str.

 

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Dědictví Svatováclavské
Nakladatel / Tiskař: Hraba, Jan Karel tiskař
Rok: 1771
rozměr
Počet stran:  [XXI] - 960
Ilustrace: ano
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů  
Číslo knihopisu  K01112 
Popis: Chybí listy 905-906, 907-908, 909-910, 911-912, 963-964, 965-966, na konci rejstříku chybí kromě utrženého listu ještě další 2 listy. Celkem tedy chybí 9 listů

 

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L