Kategorie

Nový Zákon 1814


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Nový zákon 866
Nový zákon 868
Nový zákon 869
Nový zákon 870
Nový zákon 871
Nový zákon 872
Nový zákon 873
Nový zákon 874
Nový zákon 875
Nový zákon 876
Nový zákon 877
Nový zákon 878
Nový zákon 879
Popis

Nowý Zákon Pána a Spasytele nasseho Gežjsse Krysta, ku kterému Žaltář a Gesus Syrach přidané gsau, opět s welikau pilnostj přehlýdnutý a w nowě wydaný (8-r. 642 l.) W Presspurku, 1814. Wytisstěný pjsmem wdowy a dědicù Belnayho. - Celý Žaltář Krále a Proroka Dawida, opět s welikau pilnostj přehljdnutý a wnowě wydaný MDCCCXIV- Ecclesiasticus, aneb, Kniha Gezusa syna Syrachowa, opět s možnau pilnostj přehljdnutá a krátkými Summownjky a Konkordancyémi zaopatřená MDCCCXIV 

Nový Zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, ku kterému Žaltář a Jesus Sirach přidané jsou, opět s velikou pilností přehlédnutý a v nově vydaný (8-r. 642 l.) V Prešpurku, 1814. Vytištěný písmem vdovy a dědiců Belnayho. - Celý Žaltář Krále a Proroka Davida, opět s velikou pilností přehlídnutý a nově vydaný MDCCCXIV- Ecclesiasticus, aneb, Kniha Jezusa syna Sirachova, opět s možnou pilností přehlídnutá a krátkými Summovníky a Konkordanciemi zaopatřená MDCCCXIV

Místo vydání: Prešpurk (Bratislava)
Autor / Překladatel:  
Nakladatel / Tiskař: Vdova a dědicové Belnayho
Rok: 1814
rozměr Š x V x TL 100 x 170 x 70
Počet stran: 624, 252
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Popis:
ext.sklad
L