Kategorie

Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707


Cena : 7 900 Kč
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0008
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0009
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0010
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0011
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0012
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0013
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0014
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0015
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0016
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0017
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0018
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0019
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0020
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0021
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0022
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0023
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0024
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0025
Katolického živobytí nepohnutelný základ 1707 0026
Popis

Katolického Žiwobytj Nepohnutedlný Základ  Od Swatých Otcůw  Duchownjch Sněmůw  Starýho a Nowýho Zákona  y od samýho Krysta Pána postawený; Třemi neporussytedlnými Slaupy  Genž gsau: Wjra  Náděge  Láska  vbezpečený; Wjce než Tisýcy rozličně shromážděnými  a gistě pohnutedlnými Přjklady  kteřj každýho z nás  čeho nasledowati y čeho se wzdalowati máme, wyučugi  potwrzený; K dokonalému Samo- Spasytedlné Wjry Katolické  která založená gest na Skálé  genž gest Krystus  Potwrzenj  k wěčnému wssech gjzliwých Bludůw Zahanbenj  a k Spasytedlnému Krystowých Dussý Vžitku y k Potěssenj od Kněze Jana Beckowskýho  Křižownjká s Cžerwenau Hwězdau  wůbec wydaný. (Wytisstěno w Staré Praze  v Dědičůw Jana Karla Geřábka  skrze Jana Adama Cecynkara Faktora  Léta  1707.) 

Katolického živobytí nepohnutelný základ  Od Svatých Otců  Duchovních Sněmů  Starého a Nového Zákona  i od samého Krysta Pána postavený; Třemi neporušitelnými Sloupy  jenž jsou: Víra  Naděje  Láska  ubezpečený; více než Tisíci rozličně shromážděnými  a jistě pohnutelnými Příklady  kteří každýho z nás  čeho nasledovati i čeho se vzdalovati máme, vyučuji  potvrzený; K dokonalému Samo- Spasitelné víry Katolické  která založená jest na Skálé  jenž jest Kristus  Potvrzení  k věčnému všech jízlivých Bludů Zahanbení  a k Spasitelnému Kristových Duší užitku i k Potěšení od Kněze Jana Beckovského  Křižovníka s Červenou Hvězdou  vůbec vydaný. (vytištěno v Staré Praze  v Dědiců Jana Karla Jeřábka  skrze Jana Adama Cecynkara Faktora  Léta  1707.)

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Jan František Beckovský
Nakladatel / Tiskař: Jan Karel Jeřábek - dědici, faktor Jan Adam Cecynkar
Rok: 1707
rozměr Š x V x TL 4°; 160 x 200 x 55
Počet stran: [XVI] - 597 - Reg [XI] 
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 30
Číslo knihopisu K01049
Popis:
ext.sklad
L