Kategorie

Krve nevinné žízniví vlci 1751


Cena : 8 500 Kč
Krve nevinné žízniví vlci 1751 971
Krve nevinné žízniví vlci 1751 972
Krve nevinné žízniví vlci 1751 973
Krve nevinné žízniví vlci 1751 974
Krve nevinné žízniví vlci 1751 975
Krve nevinné žízniví vlci 1751 976
Krve nevinné žízniví vlci 1751 977
Krve nevinné žízniví vlci 1751 978
Krve nevinné žízniví vlci 1751 979
Krve nevinné žízniví vlci 1751 980
Krve nevinné žízniví vlci 1751 981
Krve nevinné žízniví vlci 1751 982
Krve nevinné žízniví vlci 1751 983
Krve nevinné žízniví vlci 1751 984
Krve nevinné žízniví vlci 1751 985
Krve nevinné žízniví vlci 1751 986
Krve nevinné žízniví vlci 1751 987
Popis

Krve Nevinné žížniví vlcí Dioklecián a Maximián císařové Římští 1751

Krwe Newinné Žjžniwý Wlcý Dioklecyán, a Maximián Cýsařowé Ržjmsstj; Kteřj Plnj Zůřiwosti ačkoliw w Stádu Krystowém nezčislný Počet newynných Owčiček a Beránkůw  Obogjho Pohlawj Křestianův Wěrných vsmrtili a gich newinnnau Krew wycedili wssak předce swau Žjzeň vhasyti nemohli. Gjchžto Tyranskau Vkrutnost zde připominám aby Křestian Wěrný to čtauc do swého Srdce wpustil hlůboce Bjdu Muky Trápenj y Smrt kterau Předkowé nassý pro Krysta trpěliwě podstaupili. Nalezagj se také zde wsseliké Památky Kostela S. Wjta na Hradě Pražském se dotýkagjcý které k Potěssenj Wlastencům Milým w Krátkosti gsau sepsané. Od Kněze Jana Beckowskýho  Křjžownjka s Cžerwenau Hwězdau. Po druhé wytisstěno [w Praze] w Jmpressy w Kollegi Towarysstwa GEžjssowého v S. Kljmenta   Léta 1751.

Krve Nevinné žížniví vlcí Dioklecián, a Maximián císařové Římští; Kteří Plní zuřivosti ačkoliv v Stádu Kristovém nezčíslný Počet nevinných Ovčiček a Beránků Obojího Pohlaví Křesťanů věrných usmrtili a jich nevinnnou Krev procedili však přece svou Žízeň uhasiti nemohli. jíchžto Tyranskou ukrutnost zde připominám aby Křestian věrný to čtouc do svého Srdce vpustil hluboce Bídu Muka Trápení i Smrt kterou Předkové naši pro Krista trpělivě podstoupili. Nalezají se také zde všeliké Památky Kostela S. Víta na Hradě Pražském se dotýkající které k Potěšení vlastenců Milým v Krátkosti jsou sepsané. Od Kněze Jana Beckovskýho, Křížovníka s Červenou Hvězdou. Po druhé vytištěno [v Praze] v impresi v Koleji Tovaryštva ježíšova u Sv. Klimenta   Léta 1751.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Jan František Beckovský
Nakladatel / Tiskař: Jezuitská tiskárna
Rok: 1751
rozměr Š x V x TL  
Počet stran: [XIV] - 548 - [XIV] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 24
Číslo knihopisu K01048
Popis:
ext.sklad
L