Kategorie

Katechizmus Arcibiskupství Pražského 1766


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 89
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 90
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 91
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 92
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 93
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 94
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 95
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 96
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 97
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 98
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 99
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 991
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 992
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 993
Katechyzmus ArcyBiskupstwí Pražského 1766 994
Popis

Katechyzmus Arcy=Biskupstwj Praského (!): Nebo Cwičenj Wjry Křestiansko=Katolický z Poručenj, A dané Mocy Geho Oswjcené Knjžetcý=Milosti Pána Pána Antonína Petra. Z Milostj Božj Arcý=Biskupa Prazského (!) Swaté Aposstolské Stolice et Legati Nati, Swato=Ržjmské Ržjsse Knjžete, a Hraběte z Přichowský (!), ze Swobodných Pánůw z Příchowyc, ec. ec. k Wsse=obecný, a vžitečný Potřebě na Swětlo wydaný. Druhé  a rozmnoženěgssý Wydánj. Wytisstěný w Praze, w Králowém Dwoře, 1766.

Katechizmus ArciBiskupství Pražského : Nebo Cvičení Víry Křesťansko=Katolické z Poručení, A dané Moci Jeho Osvícené Knížecí=Milosti Pána Pána Antonína Petra. Z Milostí Boží ArciBiskupa Pražského  Svaté Apoštolské Stolice et Legati Nati, Svato=Římské Říše Knížete, a Hraběte z Přichovský , ze Svobodných Pánův z Příchovic, ec. ec. k Všeobecný, a užitečný Potřebě na Světlo vydaný. Druhé  a rozmnoženější Vydání. Vytištěný v Praze, v Královém Dvoře, 1766.

 

Katechizmus Arcibiskupství Pražského 1766

ext.sklad
L