Kategorie

Bible konzistorní I. - Krbec - 1851 1.díl - 4.díl (2)


Cena : 3 300 Kč
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 49
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 50
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 51
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 52
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 53
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 54
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 55
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 56
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 57
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 58
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 60
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 61
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 62
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 63
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 64
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 65
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 66
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 67
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 68
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 69
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 70
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (2) 71
Popis

Bible konzistorní 1.vydání - Jan Evangelista Krbec - 1851 - Bible česká, čili, Písmo swaté starého i nowého Zákona, : podlé obecného latinského, od sw. Římské katolické církwe schwáleného wýkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponaprawené, wyswětlené a znowu wydané

Bible konzistorní 1.vydání - Jan Evangelista Krbec - 1851 - Bible česká, čili, Písmo svaté starého i nového Zákona, : podlé obecného latinského, od sv. Římské katolické církve schváleného výkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponapravené, vysvětlené a znovu vydané

 

Místo vydání: Praha
Autor: Jan Evangelista Krbec , rektor u sv. Jiří
Nakladatel - tiskař: W knížecí arcibiskupské knihtiskárně , wedením Synů Bohumila Haase.
Rok: 1851
Vydání: 1.
rozměr Š x V x TL
Počet stran: 1433
Ilustrace:
Stav : dle foto
ext.sklad
L