Kategorie

Bible Berlínská I. 1807 (1)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 30
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 31
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 32
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 33
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 34
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 35
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 36
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 37
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 38
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 39
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 40
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 41
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 42
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 43
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 44
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 45
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 46
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 47
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 48
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 49
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 50
Bible Berlínská 1. 1807 (1) 51
Popis

Bible Berlínská I. 1807

Bible Berlínská 1.vydání - 1807 - Biblia Sacra, to gest Biblj Swatá, aneb wssecka Swatá Pjsma Starého y Nowého Zákona, Se wssj pilnostj opět přehlednuta, na mnohých mjstech podlé Textu půwodnjho y starých Wydánj bratrských ponaprawena a w nowě wydána. LÉTA páně MDCCCVII (1807)

Bible Berlínská 1.vydání - 1807 - Biblia Sacra, to íest Bible Svatá, aneb všecka Svatá Písma Starého i Nového Zákona, Se vší pilností opět přehlednuta, na mnohých místech podlé Textu původního i starých vydání bratrských ponapravena a v nově vydána. LÉTA páně MDCCCVII (1807)

 

Místo vydání: Berlín
Autor:
Nakladatel - tiskař: Biblická společnost britická a zahraniční
Rok: 1807
Vydání:
rozměr Š x V x TL 125 x 205 x 70
Počet stran: 1136 + 316
Ilustrace:
Stav : dle foto

 

ext.sklad
L