Kategorie

Bible Svatováclavská I. - 2.díl Nový zákon 1677


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 02
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 03
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 04
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 05
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 06
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 07
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 08
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 09
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 10
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 11
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 12
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 13
Bible Svatováclavská 1. 1677 2.díl 14
Popis

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1677-1715 - BJBLJ Cžeská to gest Swaté Pjsmo Podlé Starožitného a Obecného Latinského od Wsseobecné Cýrkwe Swaté Ržjmské potwrzeného a vžjwaného Přeľoženj Na Miľostiwé Vstanowenj a Nařjzenj Dwau Sľawné Paměti PP. Arcy=Biskupů Pražských Titul.) Matausse Ferdynanda z Bilenberku Též (titul). Jana Frydrycha z Waldssteyna Nynj pak s Miľostiwým Dowolenjm Neydůstogněgssjho a Wysoce Oswjceného Knjžete a Pána Pana Ferdynanda z BOžj Milosti Arcy=Biskupa Pražského S. Ržjm: Ržjsse Knjžete a Hraběte z Khuenburku PP. Miľostiwého na Swětľo wydaná a wytisstěná Nákľadem Dědictwj Swatého Wácľawa.

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1677-1715 - Bible Česká to jest Svaté Písmo Podlé Starožitného a Obecného Latinského od všeobecné Církve Svaté Římské potvrzeného a užívaného Přeložení Na Milostivé Ustanovení a Nařízení Dvou Slavné Paměti PP. Arcibiskupů Pražských Titul. Matouše Ferdinanda z Bilenberku Též (titul). Jana Fridricha z Valdštejna Nyní pak s Milostivým Dovolením Nejdůstojnějšího a vysoce Osvíceného Knížete a Pána Pana Ferdinanda z Boží Milosti Arcibiskupa Pražského Sv. Římské Říše Knížete a Hraběte z Kuenburku PP. Milostivého na Světlo vydaná a vytištěná Nákladem Dědictví Svatého Václava.

 

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1677 - Druhý djl Biblj totižto Nowý Zákon : Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasytedlné Ržjmské Katoljcké Cýrkwe schwáleného, a až posawad wtéž Cýrkwi vžjwaného. Z milostiwého poručenj duchownj Wrchnosti s obwzlásstnj pilnostj přehlédnutý, a nynj w nowě na swětlo wydaný Léta Páně 1677 Wytisstěný w Starem Městě Pražském : w Ympressy Universitatis Karlo=Ferdynandowé w Kollegi Towaryšstwa Gežjssowa v S° Klimenta ; Léta Páně, 1677

Bible Svatováclavská. 1. vydání. V Praze 1677 - Druhý díl Bible totižto Nový Zákon : Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasitelné Římské Katolické Církve schváleného, a až doposud v též Církvi užívaného. Z milostivého poručení duchovní vrchnosti s obvzláštní pilností přehlédnutý, a nyní v nově na světlo vydaný Léta Páně 1677 vytištěný v Starém Městě Pražském : v Impresi University Karlo - Ferdinandové v Koleji Tovaryšstva Ježíšova u Sv. Klimenta ; Léta Páně, 1677 

Knihopis - Bible svatováclavská 1. - 2.díl Nový zákon 1677

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L