Kategorie

Ve Jménu Páně! Summovní Postilka - Sartoryus 1779 (1)


Cena : 4 400 Kč
Postila 1779 (1) 42
Postila 1779 (1) 43
Postila 1779 (1) 44
Postila 1779 (1) 45
Postila 1779 (1) 46
Postila 1779 (1) 47
Postila 1779 (1) 48
Postila 1779 (1) 49
Postila 1779 (1) 50
Postila 1779 (1) 51
Postila 1779 (1) 52
Postila 1779 (1) 53
Postila 1779 (1) 54
Postila 1779 (1) 55
Popis

Summovní Postilka - Sartoryus 1779

We Gménu Páně! Summownj Postylka, na wssecky Dny Nedělnj y Swátečnj w Roce, dwogjm Kázanjm Ewangelickým a Episstolickým, k Rannj y Nesspornj Nábožnosti Duchownj zaopatřená: w njžto Každý zpořádaný Text, po dwogj kratičké Předmluwě na tři Částky rozdělený, we wssj vpřjmné Sprostnosti se wyswětluge, a k tomu Spasytedlné Navčenj, Horliwé Naprawenj, a Pronikawé Potěssenj, wssudy napořád se připoguge: k Sláwě neyswatěgssjho Gména Božjho, a Dussj po Slowu geho srdečně taužjcých, prospěssnému Wzdělánj, sepsaná skrze Danyele Sartoryus, někdy při Cýrkwi Ewangelické Bansko-Bistrycké Nácy Slowanské Slowa Božjho Kazatele. Nowé Wydánj. W Presspurku, v Frantisska Augustýna Patzko, král. priv. Impressora. 1779.

Ve jménu Páně! Sumovní Postylka, na všecky Dny Nedělní i Sváteční v Roce, dvojím Kázaním Evangelickým a Epištolickým, k Ranní i Nešporní Nábožnosti Duchovní zaopatřená: v nížto Každý zpořádaný Text, po dvojí kratičké Předmluvě na tři Částky rozdělený, ve vší upřímné Sprostnosti se vysvětluje, a k tomu Spasitelné Naučení, Horlivé Napravení, a Pronikavé Potěšení, všudy napořád se připojuje: k Slávě nejsvatějšího jména Božího, a Duší po Slovu jeho srdečně toužících, prospěšnému vzdělání, sepsaná skrze Daniela Sartoria, někdy při církvi Evangelické Bansko-Bystrické Nácy Slovanské Slova Božího Kazatele. Nové vydání. v Prešpurku, v Františka Justýna Patzko, král. priv. Impresora. 1779. 

Ve Jménu Páně! Summovní Postilka - Sartoryus 1779

ext.sklad
L