Kategorie

Postila Katolická - Štajer 1722


Cena : 19 000 Kč
Postila 1722 499
Postila 1722 500
Postila 1722 501
Postila 1722 502
Postila 1722 503
Postila 1722 504
Postila 1722 505
Postila 1722 506
Postila 1722 507
Postila 1722 508
Postila 1722 509
Postila 1722 510
Postila 1722 511
Postila 1722 512
Popis

Postila Katolická 1722

Postylla Katolická Na Dwě Částky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj Aneb Weykladowé na Ewangelia Kterážto se podlé Ržádu a Obyčege Swaté Ržjmské Katolické Cýrkwe na každau Neděli a na každý Swátek w slawném Českém Králowstwj a Margkrabstwj Morawském zaswěcený Přes celý Rok čjtagj A w Chrámě Božjm na Kázanjch předkládagj sprostnému Křesťanskému lidu Cžeského Gazyka vžjwagjcýmu K spasytedlnému Naučenj Duchownjmu Prospěchu a Potěssenj sepsanj Od Dwogi Ctihodného Kněze Pátera Matěge Sstajera z Towaryšstwa Gežjssowého A nynj S Powolenjm Duchownj Wrchnosti Wytisstěno w Hradcy Králowe nad Labem v Wáclawa Jana Tybély Léta Páně 1722.

Postila Katolická Na Dvě Částky Rozdělená Nedělní a Sváteční Aneb výkladové na Evangelia Kterážto se podlé Řádu a Obyčeje Svaté Římské Katolické církve na každou Neděli a na každý Svátek v slavném Českém Království a Markrabství Moravském zasvěcený Přes celý Rok čítají A v Chrámě Božím na Kázaních předkládají sprostnému Křesťanskému lidu Českého jazyka užívajícímu K spasitelnému Naučení Duchovnímu Prospěchu a Potěšení sepsaní Od Dvoji Ctihodného Kněze Pátera Matěje Štajera z Tovaryšstva ježíšova A nyní S Povolením Duchovní vrchnosti vytištěno v Hradci Králové nad Labem u Václava Jana Tybély Léta Páně 1722. 

Knihopis - Postila Katolická - Štajer 1722

ext.sklad
L