Kategorie

Postila katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1)

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 613
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 614
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 615
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 616
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 617
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 618
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 619
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 620
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 621
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 622
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 623
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 624
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 625
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 626
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 627
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 628
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 629
1737 Postila Katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl (1) 630
Cena : 9 000 Kč
Popis

- Postila katolická - Štajer 1737 1.+ 2.díl -

- Postylla Katolická Na Dwě Cžástky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj, Aneb Weykladowé na Ewangelia Kterážto se podlé Ržádu a Obyčege Swaté Ržjmské Katolické Cýrkwena každau Neděli, a na každý Swátek, w slawném Cžeském KrálowstwjPřes celý Rok čjtegj, A w Chrámě BOžjm na Kázanjch předkládagjsprostnému Křestianskému liduCžeského Gazyka užjwagjcýmuk spasytedlnému NaučenjDuchownjmu Prospěchua Potěssenj sepsanj Od Dwogi=Ctihodného Kněze Pátera Matěge Sstajera z Towaryšstwa GGžjssowéhoA nynj na Milostiwé Poručenj Geho Wýsoce Oswicené Knjžetcý Milosti Pána Pána Arcy=Biskupa Pražského z nowu na Swětlo wydaná. W Starém Městě Pražskému Matěge Adama HögraArcý=Biskupského Ympressora, Léta Páně 1737. -

- Postila katolická na dvě části rozdělená Nedělní a Sváteční, aneb výkladové na Evangelia kterážto se podlé řádu a obyčeje Svaté římské katolické církve na každou neděli a na každý Svátek, v slavném českém Království přes celý rok čtou a v Chrámě Božím na kázaních předkládají prostému křesťanskému lidu českého jazyka užívajícímu k spasitelnému naučení, duchovnímu prospěchu a potěšení. Sepsané od dvoj-ctihodného kněze pátera Matěje Štajera z Tovarišstva ježíšova a nyní na milostivé poručení jeho vysoce osvícené knížecí milosti pana Arciniskupa Pražského znovu na světlo vydaná. Na Starém Městě pražském u Matěje Adama Högrea, Arcibiskupského tiskaře, Léta Páně 1737.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Štajer, Matěj Václav
Nakladatel / Tiskař: Arcibiskupská tiskárna : faktor Matěj Adam Höger
Rok: 1737
Rozměr:
Počet stran: [IV] - 584 - 359 str.
Ilustrace: ano
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca20
Číslo knihopisu K15947
Popis: Chybí titulní list, 1 list latinské předmluvy a 1.list textu

-

 

L