Kategorie

Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2)

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30547
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30548
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30549
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30550
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30551
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30552
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30553
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30554
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30555
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30556
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30557
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30558
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30559
1731 Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl (2) 30560
Cena : 3 500 Kč
Popis

- Postila Katolická - Štajer 1731 1.+ 2.díl -

- Postylla Katolická Na Dwě Částky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj, Aneb Weykladowé na Ewangelia Kterážto se podlé Ržádu a Obyčege Swaté Ržjmské Katolické Cýrkwe  na každau Neděli  a na každý Swátek, w slawném Českém Králowstwj, a Margkrabstwj Morawském zaswěcený, Přes celý Rok čjtagj  A w Chrámě Božjm na Kázanjch předkládagj  sprostnému Křestianskému lidu  Cžeského Gazyka vžjwagjcýmu  K spasytedlnému Naučenj, Duchownjmu Prospěchu, a Potěssenj sepsanj Od Dwogi Ctihodného Kněze Pátera Matěge Sstajera z Towaryšstwa Gežjssowého  A nynj po Pátý na Swětlo wydanj. S Powolenjm Duchownj Wrchnosti Nákladem Dědictwj Swatého Wácslawa. Wytisstěno w Starém Městě Pražském  v Joáchyma Jana Kamenického Léta Páně  1731. -

- Postila Katolická Na Dvě Částky Rozdělená Nedělní a Sváteční, Aneb vejkladové na Evangelia Kterážto se podle Řádu a Obyčeje Svaté Římské Katolické Církve  na každou Neděli  a na každý Svátek, v slavném Českém Království, a Markrabství Moravském zasvěcený, Přes celý Rok čítají  A v Chrámě Božím na Kázáních předkládají  sprostnému Křesťanskému lidu  Českého Jazyka užívajícýmu  K spasitelnému Naučení, Duchovnímu Prospěchu, a Potěšení sepsaní Od Dvojí Ctihodného Kněze Pátera Matěje Štajera z Tovaryšstva Ježíšova  A nyní po Páté na Světlo vydaná. S Povolením Duchovní vrchnosti Nákladem Dědictví Svatého Václava. Vytištěno v Starém Městě Pražském  u Jáchyma Jana Kamenického Léta Páně  1731. -

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Štajer, Matěj Václav
Nakladatel / Tiskař: Jáchym Jan Kamenický
Rok: 1731
Rozměr:
Počet stran: 596 - 400 str.
Ilustrace: ano
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 49
Číslo knihopisu K15946
Popis: Začátek knihy až do str. 89 velmi poškozen, na konci je také patrná ztráta listů, ale do textu příliš nezasahuje, končí str. 354 2.dílu

 

 

L