Kategorie

Postila Katolická - Štajer 1702

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30589
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30590
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30591
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30592
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30593
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30594
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30595
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30596
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30597
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30598
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30599
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30600
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30601
1702 Postila Katolická - Štajer 1702 30602
Cena : 15 000 Kč
Popis

- Postila Katolická - Štajer 1702 -

- Postylla Katolická Na Dwě Částky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj Aneb Weykladowé na Ewangelia Kteráž se podlé Ržádu a Obyčege Swaté Ržjmské=Katolické Cýrkwé na každau Neděli a na každý Swátek w slawném Českem(!) Králowstwj a Margkrabstwj Morawském zaswěcený Přes celý Rok čjtagj A w Chrámě Božjm na Kázanjch Předkládagj Sprostnému Křestianskemu(!) lidu Českého Gazyka vžjwagjcýmu K spasytedlnému Naučenj Duchownjmu Prospěchu a Potěssenj sepsanj Od Matěge Sstajera z Towaryšstwa Gežjssowého A nynj po Třeti na Swětlo wydanj. Cum Gratia & Privilegio Sac: Caes: Regiaeq[ue] Majestatis. Wytisstěno w Praze w Jmpressy Universitatis Carolo-Ferdinandeae w Kollegi Towaryšstwa Pana GEžjsse v Swatého Kljmenta za Jana Frantisska Sstarka Faktora. Léta Páně. 1702. -

- Postila Katolická Na Dvě Částky Rozdělená Nedělní a Sváteční Aneb výkladové na Evangelia Kteráž se podlé Řádu a Obyčeje Svaté Římské=Katolické Církvé na každou Neděli a na každý Svátek v slavném Českem(!) Království a Markrabství Moravském zasvěcený Přes celý Rok čítají A v Chrámě Božím na Kázaních Předkládají Sprostnému Křestianskemu(!) lidu Českého jazyka vžívajícímu K spasytedlnému Noučení Duchovnímu Prospěchu a Potěšení sepsaní Od Matěje štajera z Tovaryšstva ježíšového A nyní po Třeti na Světlo vydaná. Cum gratia & Privilegio Sac: Caes: Regiaeq[ue] Maíestatis. vytištěno v Praze v ímpressí Universitatis Carolo-Ferdinandeae v Koleji Tovaryšstva Pana ježíše u Svatého Klímenta za Jana Františka Štarka Faktora. Léta Páně. 1702. -

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Štajer, Matěj Václav
Nakladatel / Tiskař: Jezuitská tiskárna : faktor Jan František Starck
Rok: 1702
Rozměr:
Počet stran: [IV] - 856 [spr. 868] - [II] str.
Ilustrace: Velké množství dřevorytů
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 15
Číslo knihopisu K15943
Popis: Poškozeno, kniha začíná od str.7 a končí zřejmě str.852. 2.díl Postilla Sváteční začíná na str.507

 

 

L