Kategorie

Martyrologium aneb Pasionál - 1760


Cena : 16 000 Kč
1760 Martyrologium aneb Pasionál - 1760 606
1760 Martyrologium aneb Pasionál - 1760 607
1760 Martyrologium aneb Pasionál - 1760 608
1760 Martyrologium aneb Pasionál - 1760 609
1760 Martyrologium aneb Pasionál - 1760 610
1760 Martyrologium aneb Pasionál - 1760 611
1760 Martyrologium aneb Pasionál - 1760 612
1760 Martyrologium aneb Pasionál - 1760 613
1760 Martyrologium aneb Pasionál - 1760 614
1760 Martyrologium aneb Pasionál - 1760 615
Popis

- Martyrologium aneb Pasionál - 1760 -

- Martyrologium [maj.] Aneb Passional Swaté Ržjmské Cýrkwe, To gest: Weyročnj Památky Swatých Mučedlnjkůw, a giných Swatých: kterého Wěku, a dne, kde, a gak se z tohoto Swěta k wěčnému a blahoslawenému Žiwotu dostali s Poznamenánjm těch Swatých, kterých w Králowstwj Cžeském obzwlásstnj Památka se děge: Předně w Latinském Gazyku z Poručenj Ržehoře Třináctého Papeže Ržjmského sepsané: Potom opět z Rozkazu Vrbana Osmého též Papeže Ržjmského oprawené a rozmnožené: Posledně Od Benedykta Cžtrnáctého též Papeže Ržjmského plněgi, a dokonalegi wydané. Nynj pak w Gazyku Cžeském po třetj Nákladem Dědictwj Swatého Wáclawa CUM LICENTIA ORDINARII wytisstěné. W Praze w Ympressy Karlo-Ferdynandské w Kollegi Towaryšstwa Pána GEžjsse v S. Kljmenta bljž Mostu, za Jana Giřjho Ssneidera Faktora, Léta Páně 1760.  -

- Martyrologium aneb Pasionál Svaté římské církve, To jest: výroční Památky Svatých Mučedníků a jiných Svatých: kterého věku, a dne, kde, a jak se z tohoto světa k věčnému a blahoslavenému životu dostali s poznamenáním těch svatých, kterých v Království českém obzvláštní Památka se děje: Předně v Latinském jazyku z Poručení Řehoře Třináctého Papeže římského sepsané: Potom opět z Rozkazu Urbana Osmého též Papeže římského opravené a rozmnožené: Posledně Od Benedikta čtrnáctého též Papeže římského plněji, a dokonaleji vydané. Nyní pak v jazyku českém po třetí Nákladem Dědictví Svatého Václava CUM LICENTIA ORDINARII vytištěné. v Praze v impresy Karlo-Ferdinandské v Koleji Tovaryšstva Pána Ježíše v S. Klimenta blíž Mostu, za Jana Jiřího Šnajdera Faktora, Léta Páně 1760.  -

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel:  
Nakladatel / Tiskař: Jezuitská tiskárna : faktor Jan Jiří Schneider
Rok: 1760
Rozměr: 4°; 26,5 cm
Počet stran: [VI]-192-[XXXI] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 35
Číslo knihopisu K05394

 

 

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L