Kategorie

Poklad Zpěvů Duchovních 1710


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 09
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 10
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 11
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 12
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 13
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 14
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 15
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 16
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 17
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 18
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 19
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 20
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 21
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 22
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 23
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 24
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 25
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 26
Poklad Spěwu Duchownjch - Poklad Zpěvů Duchovních 1710 27
Popis

Poklad Zpěvů Duchovních 1710

Poklad Spěwu Duchownjch w kteremžto se nachazegi Stare y Nowe(!) Pjsně Nabožné Gichž Cyrkev Křestianska  každeho(!) času  při Wyročnjch Slawnostech a Pamatkach(!)  gako y wewsselikych potřebach  s mnohym(!) Prospěchem vžiwa. Milostiwym Krale(!) Polskeho(!) a Kurffirssta Saskeho Dowolenjm. spolu sebrane(!) A pro rozssiřenj Ctj a Slawy Božj  k Obecnemu vžíwanj na Swětľo wydane(!) Od Johannessa Myllera  Cyrkwé Cžeske(!) Žittawské Kantora  a toho času Syrotčiho Informatora,  Wytisstěň w Žitavě Nakladem(!) Johannessa Tobiadessa  a Jakuba Jakubice v Michala Hartmanna  Léta Paně 1710 

Poklad Zpěvů Duchovních v kterémžto se nachazejí Staré i Nové Písně Nabožné jichž církev Křesťanska  každého času  při výročních Slavnostech a Památkách  jako i ve všelikých potřebách  s mnohým Prospěchem užívá. Milostivým Krále Polského a Kurfiřta Saského Dovolením. Spolu sebrané A pro rozšíření Cti a Slávy Boží  k Obecnemu užívaní na Světlo vydané Od Johannesa Myllera  církve České Žittavské Kantora  a toho času sirotčího Informatora,  vytištěm v Žitavě Nákladem Johannesa Tobiaše  a Jakuba Jakubice u Michala Hartmanna  Léta Paně 1710

 

 

Knihopis - Poklad Spěvu Duchovních 1710

ext.sklad
L