Kategorie

Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2)


Cena : 1 800 Kč
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 227
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 228
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 229
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 230
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 231
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 232
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 233
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 234
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 235
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 236
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 237
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 238
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 239
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 240
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 241
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 243
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 244
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888 (2) 245
Popis

- Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání  1. + 2.díl - 1889, 1888 -

Biblí česká čili Písmo svaté starého i nového zákona podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlédnuté a výkladem opatřené. S povolením kn. Arcib. Ordinariatu Pražského. Díl I. + II. 

Místo vydání: Praha
Autor:  
Nakladatel - tiskař: Podíl údů Dědictví Svatojanského číslo 75 na rok 1889 - Tiskem kníž. arcib. knihtiskárny (Rohlíček & Sievers).
Rok: 1888, 1889
Vydání:  
Rozměr: Š x V x TL
Počet stran: 1.díl:745 str. - 2.díl: 494 + 348 str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Popis: Horší vazba

 

 

 

ext.sklad
L