Kategorie

Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1. + 2.díl - 1889, 1888


Cena : 1 800 Kč
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0642
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0643
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0644
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0645
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0646
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0647
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0648
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0649
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0650
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0651
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0652
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0653
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0654
1888 Bible Svatojanská - Bible konzistorní 3.vydání 1.+ 2.díl 0655
Popis

- Biblí česká čili Písmo svaté starého i nového zákona podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlédnuté a výkladem opatřené. S povolením kn. Arcib. Ordinariatu Pražského. Díl I. + II. -

 

 

Místo vydání: Praha
Autor:  
Nakladatel - tiskař: Podíl údů Dědictví Svatojanského číslo 75 na rok 1889 - Tiskem kníž. arcib. knihtiskárny (Rohlíček & Sievers).
Rok: 1888, 1889
Vydání:  
Rozměr: Š x V x TL
Počet stran: 1.díl:745 str. - 2.díl: 494 + 348 str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto

 

 

ext.sklad
L