Kategorie

Evangelický Kancionál - Kleych - 1717


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 16
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 17
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 18
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 19
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 20
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 21
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 22
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 23
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 24
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 25
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 26
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 27
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 28
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 29
1717 Evangelický Kancionál - Kleych 30
Popis

- Evangelický Kancionál - Václav Kleych - 1717 - !!! UNIKÁT !!!

Ewangelický Kancyonaľ obsahugjcý w sobě Pjsně Duchownj, Staré y nowé, kterýchž Cýrkew Ewangelická w dnech wssednjch y sláwných, w potřebách swých obecných y obzwľásstnjch vžjwá od Blahosľawené Paměti D. M.[artina] L.[uthera] a G[iřího] T.[ranoscia] y giných mužů Ewangelických z částky sľožené z častky přeľožené; Giž pak S pilnosti mnohau shledané Na Djľy rozděľené w nich podle liter Abecedy spořadané mjstem y naprawené k tomu Regstřjky za opatřené. S Přjpogenjm wybraných Modliteb a Kollekt k wsselikým časům a potřebám přináležegjcých. K Sľáwě Božj a k wzdě-lánj Cýrkwe w nowě wydaný skrze Collectora Wáclawa Kleycha wlastnjm nákladem geho. [Wytisstěn w Žitawě] Léta Páně 1717. 

Evangelický Kancionál obsahující v sobě Písně Duchovní, Staré i nové, kterýchž církev Evangelická v dnech všedních i slavných, v potřebách svých obecných i obzvláštních užívá od Blahoslavené Paměti D. M.[artina] L.[uthera] a J[iřího] T.[ranoscia] i jiných mužů Evangelických z částky složené z častky přeložené; již pak s pilností mnohou shledané Na Díly rozdělené v nich podle liter Abecedy spořadané místem i napravené k tomu Rejstříky zaopatřené. S Připojením vybraných Modliteb a Kollekt k všelikým časům a potřebám přináležejících. K Slávě Boží a k vzdě-lání církve v nově vydaný skrze Collectora Václava Kleycha vlastním nákladem jeho. [vytištěn v Žitavě] Léta Páně 1717. 

Místo vydání: Žitava
Autor / Překladatel: Vávlav Kleych
Nakladatel / Tiskař: Vávlav Kleych
Rok: 1717
Rozměr: 12°
Počet stran: 36-933-[XXXVI] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů  
Číslo knihopisu  
Popis: Chybí: listy 913, 915, 923, 925, první 2 listy rejstříku před Ss2 a poslední list za "laskavý čtenáři"
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L