Kategorie

Knihy hospodářské 1706


Cena : 4 500 Kč
1706 Knihy hospodářské 483
1706 Knihy hospodářské 484
1706 Knihy hospodářské 485
1706 Knihy hospodářské 486
1706 Knihy hospodářské 487
1706 Knihy hospodářské 488
1706 Knihy hospodářské 489
1706 Knihy hospodářské 490
1706 Knihy hospodářské 491
1706 Knihy hospodářské 492
1706 Knihy hospodářské 493
1706 Knihy hospodářské 494
1706 Knihy hospodářské 495
1706 Knihy hospodářské 496
1706 Knihy hospodářské 482
1706 Knihy hospodářské 498
1706 Knihy hospodářské 499
1706 Knihy hospodářské 500
Popis

Knihy Hospodářské Skrze Dwogictihodného Kněze Krysstoffa Fissera z Towarysstwa Gežjssowa sepsané  Djl Prwnj  O Hospodářstwj Polnjm Neyprw Léta 1679. s Powolenjm Wrchnjch  A s obwzlásstnjm obdarowánjm geho Cýsařské a Králowské Milosti  W Latinském gazyku na swětlo wydaný: Nynj pak na Cžesko přeložený Od Dwogictihodného Kněze P. Jana Barnera z téhož Towarysstwa Gežjssowého. W Praze w Impressy Univers: Carolo-Ferdin: w Kollegi Towarysstwa Pána Gežjsse v S° Kljmenta bljž Mostu  Léta Páně 1706. 

Knihy Hospodářské Skrze Dvojctihodného Kněze Kryštofa Fischera z Tovaryšstva Ježíšova sepsané Díl První O Hospodářství Polním Nejprv Léta 1679. s Povolením vrchních a s obvzláštním obdarováním jeho Císařské a Královské Milosti v Latinském jazyku na světlo vydaný: Nyní pak na česko přeložený Od Dvojctihodného Kněze P. Jana Barnera z téhož Tovaryšstva Ježíšova. V Praze v Impresi Univers. Carolo-Ferdin: v Koleji Tovaryštva Pána Ježíše v Sv. Klimenta blíž Mostu Léta Páně 1706.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Fischer, Kryštof / Barner, Jan
Nakladatel / Tiskař: Jezuitská tiskárna Praha
Rok: 1706
rozměr Š x V x TL 4°; 165 x 200 x 25
Počet stran: [VIII]-445 [XV]
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 30
Číslo knihopisu K02544
ext.sklad
L