Kategorie

Zlatý nebeský klíč 1778 (2)


Cena : 3 500 Kč
1778 Zlatý nebeský klíč 43
1778 Zlatý nebeský klíč 44
1778 Zlatý nebeský klíč 45
1778 Zlatý nebeský klíč 46
1778 Zlatý nebeský klíč 47
1778 Zlatý nebeský klíč 48
1778 Zlatý nebeský klíč 49
1778 Zlatý nebeský klíč 50
1778 Zlatý nebeský klíč 51
1778 Zlatý nebeský klíč 52
1778 Zlatý nebeský klíč 53
1778 Zlatý nebeský klíč 54
1778 Zlatý nebeský klíč 55
1778 Zlatý nebeský klíč 56
1778 Zlatý nebeský klíč 57
1778 Zlatý nebeský klíč 58
1778 Zlatý nebeský klíč 59
1778 Zlatý nebeský klíč 60
Popis

Zlatý Nebesky Kljč neb wraucné katolické Modlitby na ssestnáct Djlů rozwržené rannj a wečernj, při Mssi, a nesspornj, spowědnj a k Přigjmánj Modlitby; gakož také Modlitby k neyswětěgssj Swátosti oltářnj, a k Trogicy swaté, ku Krystu Pánu, a geho Vmučenj, k Matce Božj Maryi Panně, a giným Swatým, na wssecky weyročný Slawnosti, a giný obzwlásstnj dni, w obecných a wlastnjch potřebách a důležitostech, za swětské a duchownj Panny, za těhotné a kagjcý [!] Ženy, za nemocné a vmjragjcý Osoby, a naposledy za Dusse očistcowé se obsahugjcý. A to k obzwlásstnjmu Vžjwánj a Potěssenj Pobožného ženského Pohlawj od gednoho Kněze cýrkewnjho oprawené. Nynj pak obzwlásstnjm powolenjm a dobrořečenjm C. K. Censury wytisstěné. W Praze k dostánj v Frantisska Geřábka w železných dwéřjch 1778. 

Zlatý nebeský klíč aneb vroucné katolické Modlitby na šestnáct Dílů rozvržené ranní a večerní, při Mši, a nešporní, zpovědní a k Přijímání Modlitby; jakož také Modlitby k nejsvětější Svátosti oltářní, a k Trojici svaté, ku Kristu Pánu, a jeho umučení, k Matce Boží Marii Panně, a jiným Svatým, na všecky výroční Slavnosti, a jiný obzvláštní dny, v obecných a vlastních potřebách a důležitostech, za světské a duchovní Panny, za těhotné a kající ženy, za nemocné a umírající osoby, a naposledy za Duše očistcové se obsahující. A to k obzvláštnímu užívání a Potěšení Pobožného ženského Pohlaví od jednoho Kněze církevního opravené. Nyní pak obzvláštním povolením a dobrořečením C. K. Censury vytištěné. V Praze k dostání u Františka Jeřábka u Železných dvéří 1778.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Martin von Cochem - Edlbert Nymburský
Nakladatel / Tiskař: František Jeřábek (starší, otec)
Rok: 1778
rozměr Š x V x TL 8°; 120 x 190 x 65
Počet stran: [XVI] - 806 - [X] str. + [XII] příl.
Ilustrace: Celostránkové mědiryty
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 20
Číslo knihopisu K05308
Popis:  
ext.sklad
L