Kategorie

Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777


Cena : 1 900 Kč
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 383
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 384
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 385
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 386
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 387
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 388
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 389
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 390
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 391
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 392
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 393
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 394
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 395
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 396
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 397
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 398
Vítězoslavná Judit na Výsosti 1777 399
Popis

Wjtězo-Slawná Judyth na Wýsosti Hory Kalwárské Matka Bolestná pod Křjžem stogicý, Mečem pronjknutá wssech sobě poručených, a pod Mateřskau Ochranu pod Křjžem přigatých Synůw a Dcer srdečně oplakáwagjcý. Předstawená k Potřebě, a Vžitku Weleslawného Bratrstwa pod Tytulem Negswětěgsý BOžj Rodičky, a Bolestný Matky Panny Marye w klássterským Kostele na Nebe Wzetj Panny Marye v Weleb. PP. Páteru Benedyktýnůw w Policy nad Methugi Léta 1592 začatého, Léta pak 1666. potwrzeného a Dne 8. Měsýce Zářj téhož Léta wyhlásseného. Sepsaná od gednoho Kněze Ržádu Sw. Otce Benedykta starožitného Králowského Klásstera Břewnoského Professa, téhož času Slawného Bratrstwa P. Praesessa. S Powolenjm Cýsař. Král. Cenzury. Wytisstěná w Praze, v Frantisska Geřábka, 1777. 

Vítězoslavná Judit na Výsosti Hory Kalvárské Matka Bolestná pod Křížem stojící, Mečem proniknutá všech sobě poručeních, a pod Mateřskou Ochranu pod Křížem přijatých Synův a Dcer srdečně oplakávající. Představená k Potřebě, a užitku veleslavného Bratrstva pod Titulem Nejsvětější BOží Rodičky, a Bolestné Matky Panny Marye v klášterském Kostele na Nebevzetí Panny Marie v veleb. PP. Páteru Benediktínů v Poličce nad Metují Léta 1592 začatého, Léta pak 1666. potvrzeného a Dne 8. Měsíce Září téhož Léta vyhlášeného. Sepsaná od jednoho Kněze řádu Sv. Otce Benedikta starožitného Královského Kláštera Břevnovského Profesora, téhož času Slavného Bratrstva. S Povolením Císař. Král. Cenzury. Vytištěná v Praze, u Františka Jeřábka, 1777.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Jan Křtitel Aemilian Malha
Nakladatel / Tiskař: František Jeřábek (starší, otec)
Rok: 1777
rozměr Š x V x TL 8°; 100 x 160 x 30
Počet stran: [XI] - 491 - [II] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 9
Číslo knihopisu K05157
Popis:
ext.sklad
L