Kategorie

Požehnaná mezi ženami Panna 1731


Cena : 2 900 Kč
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 74
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 75
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 76
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 77
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 78
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 79
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 80
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 81
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 82
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 83
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 84
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 85
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 86
Požehnaná mezi ženami Panna 1731 87
Popis

Požehnaná Mezy ženami Panna, Totiž: Matka Neyswětěgssý Marya Panna Wssech Pannen Cžistota. Která podle swého newinného Početi wyobrazuge se w prwnim Dilu skrze Swětla Nebeská w swý Gasnosti čistá. W druhým Djlu wyobrazuge se skrze čtiry Ziwle podle wlastnosti swých Cžistotu znamenagicých Neposskwrněná Tak wyobrazená. Wssem Ctitelům obwzlásstně hagitelům newinného Maryanského Početi se obětuge. Od Kněze IVANA KNOBLOCHA, Ržádu Swatého Frantisska Bratřjch menssých Conventualnjch na ten čas Kazatele Swatečniho w Chrámu Paně Swatého Jakuba Aposstola w Kralowským w stárým Městě Prasským. Wytisstěno w Praze, v Jana Emlera, bljž Swatýho Jakuba, w Stupartským Domě 1731. 

Požehnaná mezi ženami Panna, Totiž: Matka Nejsvětější Maria Panna všech Pannen čistota. Která podle svého nevinného Početí vyobrazuje se v prvnim Dílu skrze Světla Nebeská v své jasnosti čistá. V druhém dílu vyobrazuje se skrze čtyři živle podle vlastnosti svých čistotu znamenajicích neposkvrněná tak vyobrazená. Všem ctitelům obvzláště hajitelům nevinného Marianského Početí se obětuje. Od Kněze IVANA KNOBLOCHA, řádu Svatého Františka Bratřích menších konventualních na ten čas Kazatele Svátečního v Chrámu Paně Svatého Jakuba Apoštola v Královském ve Starém Městě Pražkém. Vytištěno v Praze, v Jana Emlera, blíž Svatého Jakuba, v Štupartském Domě 1731.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Ivan Knobloch
Nakladatel / Tiskař: Jan Jindřich Emler
Rok: 1731
rozměr Š x V x TL 4°; 170 x 205 x 20
Počet stran: [IX]-149-[I] str. 
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 8
Číslo knihopisu K04150
Popis:
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L