Kategorie

Sněm nebeský svatých a světic 1712


Cena : 9 900 Kč
Sněm Nebeský Svatých 1712 0028
Sněm Nebeský Svatých 1712 0029
Sněm Nebeský Svatých 1712 0030
Sněm Nebeský Svatých 1712 0031
Sněm Nebeský Svatých 1712 0032
Sněm Nebeský Svatých 1712 0033
Sněm Nebeský Svatých 1712 0034
Sněm Nebeský Svatých 1712 0035
Sněm Nebeský Svatých 1712 0036
Sněm Nebeský Svatých 1712 0037
Sněm Nebeský Svatých 1712 0038
Sněm Nebeský Svatých 1712 0039
Sněm Nebeský Svatých 1712 0040
Sněm Nebeský Svatých 1712 0041
Sněm Nebeský Svatých 1712 0042
Popis

Sněm Nebeský Swatých a Swětic Božjch. To gest: Swátečnj Kázanj Dlé Ržjmsko=Cžeského Kalendáře na neypředněgssj Slawnosti Swatých a Swětic Božjch kteřj s Wegročnj Památkau w Slawném Cžeském Králowstwj se swětěgj spořádané. Kdež gegjch swatý Žiwot gegjch hrdinský Skutkowé Diwy a Zázraky s roz ličnými Figurami Pjsma Swatého gak Starého tak Nowého Zákona s mnohými Symbolis, a nebo Nápisy též s přjgemnými Hystoryemi z wážných gak Cýrkewnjch tak Swětských Otcůw Podpisy ku potěssenj wssech Wěrných Cžeské a Swatowáclawské Řeči Milownjkůw k pobožnému Rozgjmánj se představugj Které Kwětssj gegjch Cti a Sláwě gakoš y také k Zbuzenj wětssj k nim Pobožnosti wssech wěrných Wlastencůw Sepsal Kněz Karel Račín Theatýnského Ržádu Kazatel. CUM LICENTIA SUPERIORUM. Wytisstěný w Starém Městě Pražském v Wdowy Kateřiny Alžběty Konyássowé Léta 1712. 

Sněm Nebeský Svatých a Světic Božích. To jest: Sváteční Kázaní Dle římsko=českého Kalendáře na nejpřednější Slavnosti Svatých a Světic Božích kteří s výroční Památkou v Slavném Českém Království se světějí spořádané. Kdež jejích svatý Život jejích hrdinské Skutky Divy a Zázraky s rozličnými Figurami Písma Svatého jak Starého tak Nového Zákona s mnohými Symboly, a nebo Nápisy též s příjemnými Historiemi z vážných jak Církevních tak Světských Otcův Podpisy ku potěšení všech věrných České a Svatováclavské Řeči Milovníků k pobožnému Rozjímání se představují Které k větší jejích Cti a Slávě jakož i také k Zbuzení větší k nim Pobožnosti všech věrných vlastencův Sepsal Kněz Karel Račín Theatýnského řádu Kazatel. CUM LICENTIA SUPERIORUM. Vytištěno v Starém Městě Pražském u vdovy Kateřiny Alžběty Koniášové Léta 1712.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Karel Račín
Nakladatel / Tiskař: Kateřina Alžběta Koniášová
Rok: 1712
rozměr Š x V x TL 4°; 160 x 200 x 75
Počet stran: [XII]-822-[XLVIII]
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 17
Číslo knihopisu K14708
Popis:
ext.sklad
L