Kategorie

Český Kancional 1764 (2)


Cena : 6 500 Kč
1764 Český Kancional 49
1764 Český Kancional 51
1764 Český Kancional 50
1764 Český Kancional 52
1764 Český Kancional 53
1764 Český Kancional 54
1764 Český Kancional 55
1764 Český Kancional 56
1764 Český Kancional 57
1764 Český Kancional 58
1764 Český Kancional 59
1764 Český Kancional 60
1764 Český Kancional 61
1764 Český Kancional 62
1764 Český Kancional 63
Popis

Cžeský Kancyonál Do Tisýc Pjsnj, Na wssecky přes celý Rok Slawnosti, Neděle, a zaswěcené Swátky, pro wssecky přes celý Den obzwlásstnj časy, ráno, při Mssi, před y po Kázanj, před y po Gjdle k Nessporum, a k Wečeru: Naposledy pro wsseliké Potřeby, Přjhody, a Důležitosti, za Žiwé y za Mrtwé, w sobě obsahugjcý. Z nichž Netoliko sprostý Lid  ale take Páni Literáti, a Páni Kantoři při Službách Božjch, w Cžas Wystawowánj Welebné Swátosti, na Pautjch, na gakékoli Processy, a při Pochowáwánj Mrtwých Hognost Zpěwů na přepěkné staré y nowé Noty složených mjti budau. Nynj po Ssesty K Potěssenj a Vžjwánj pobožných Křestianů Cžeskýho Gazyka, Nákladem Dědictwj S. Wácslawa, gehožto Dobrodincowé žiwj y mrtwj pobožných Cžtenářů Modlitbám se poraučegj, na Swětlo wydaný. W PRAZE Wytisstěný v Jana Karla Hraby, Gegjch Milosti Pánu Pánů Stawů Cžeských Jmpressora, Léta Páně 1764.

Český Kancionál Do Tisíc Písní, Na všecky přes celý Rok Slavnosti, Neděle, a zasvěcené Svátky, pro všecky přes celý Den obzvláštní časy, ráno, při Mši, před i po Kázaní, před i po jídle k Nešporum, a k večeru: Naposledy pro všeliké Potřeby, Příhody, a Důležitosti, za Živé i za Mrtvé, v sobě obsahujícý. Z nichž Netoliko sprostý Lid  ale take Páni Literáti, a Páni Kantoři při Službách Božích, v čas vystavování velebné Svátosti, na Poutích, na jakékoli Procesy, a při Pochovávání Mrtvých Hojnost Zpěvů na přepěkné staré i nové Noty složených míti budou. Nyní po šesti K Potěšení a užívání pobožných Křesťanů Českého jazyka, Nákladem Dědictví Sv. Václava, jehožto Dobrodincové živí i mrtví pobožných čtenářů Modlitbám se poroučejí, na Světlo vydaný. v Praze vytištěný v Jana Karla Hraby, jejích Milosti Pánů Stavů Českých Impresora, Léta Páně 1764. 

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Matěj Václav Štajer
Nakladatel / Tiskař: Jan Karel Hraba
Rok: 1764
rozměr Š x V x TL  4°; 160 x 205 x 85
Počet stran: [VIII] - 1094 - [XIV] str.
Ilustrace: notové zápisy
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 33
Číslo knihopisu K15940
Popis: Chybí 6 str. úvodu a kniha končí str.848. Str.761-768 uvolněny z vazby.
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L