Kategorie

CITHARA SANCTORVM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 21
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 22
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 23
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 24
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 25
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 26
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 27
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 28
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 29
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 30
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 31
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 32
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 33
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 34
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 35
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 36
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 37
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 38
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 39
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 40
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 41
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 42
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 43
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 44
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 45
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 46
1737 CITHARA SANCTORUM aneb Žalmy a Písně Duchovní 1737 47
Popis

!!!!! Pozor 1.vydání !!!!!

CITHARA SANCTORVM, Zgew. 5, 8. aneb Žalmy a Pjsně Duchownj staré y nowé, kterýchž Cýrkew Ewangelická Při weyročnjch Slawnostech a Památkách a w Potřebách swých obecnjch y obzwlasstnjch k Chwále Božj, k spasytedlnému wěřjcých wzdělánj, a k hognému w Duchu obweselenj a potěssenj, s mnohým prospěchem Buď k zpjwánj, buď k tichému modlenj se, buď k wynavčenj we wsselikých člankách včenj Křestianského, vžjwati může. s wěrnau pilnostj Z několik starých Bratřj českých, Kněze G. Třanowského, take z Žitawského y giných Kancyonalů shledané, djlem tež w nowě z neměckého přeložené, a wssudy Podle Wjry swaté Ewangelické Prawidla spořadané, a nynj spolu wydané. Nalezagj se w Lipsku v Samuele Benjamina Waltera, Leta P. 1737.

CITHARA SANCTORVM, Zjev. 5, 8. aneb Žalmy a Písně Duchovní staré i nové, kterýchž Církev Evangelická při výročních Slavnostech a Památkách a v Potřebách svých obecních i obzvlaštních k Chvále Boží, k spasitelnému věřících vzdělání, a k hojnému v Duchu obveselení a potěšení, s mnohým prospěchem Buď k zpívání, buď k tichému modlení se, buď k vynaučení ve všelikých článcích učení Křestianského, užívati může. S věrnou pilností z několik starých Bratří českých, Kněze J. Třanovského, také z Žitavského i jiných Kancionalů shledané, dílem též v nově z neměckého přeložené, a všudy Podle víry svaté Evangelické Pravidla spořadané, a nyní spolu vydané. Nalezají se v Lipsku u Samuele Benjamina Valtera, Leta P. 1737. 

Místo vydání: Lipsko
Autor / Překladatel: Jiří Sarganek
Nakladatel / Tiskař: Samuel Benjamin Walther
Rok: 1737
rozměr Š x V x TL 8°; 100 x 170 x 80
Počet stran: 48, (1-1010), (1011a-1011r), (1011-1467), [I], [IV], 134, [LXXXXVI] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů cca 60
Číslo knihopisu K15221
Popis: !!! 1. vydání !!!
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L