Get Adobe Flash player

Kategorie

Kancionál 1601

JIŽ NEDOSTUPNÉ
tn_Kancionál 1601 44
tn_Kancionál 1601 45
tn_Kancionál 1601 46
tn_Kancionál 1601 47
tn_Kancionál 1601 48
tn_Kancionál 1601 49
tn_Kancionál 1601 50
tn_Kancionál 1601 51
tn_Kancionál 1601 52
tn_Kancionál 1601 53
tn_Kancionál 1601 54
tn_Kancionál 1601 55
tn_Kancionál 1601 56
tn_Kancionál 1601 57
tn_Kancionál 1601 58
tn_Kancionál 1601 59
tn_Kancionál 1601 61
tn_Kancionál 1601 62
tn_Kancionál 1601 63
tn_Kancionál 1601 64
tn_Kancionál 1601 65
tn_Kancionál 1601 66
tn_Kancionál 1601 68
tn_Kancionál 1601 69
tn_Kancionál 1601 70
tn_Kancionál 1601 71
tn_Kancionál 1601 72
tn_Kancionál 1601 73
tn_Kancionál 1601 74
tn_Kancionál 1601 75
tn_Kancionál 1601 60
tn_Kancionál 1601 76
tn_Kancionál 1601 77
tn_Kancionál 1601 78
tn_Kancionál 1601 79
tn_Kancionál 1601 80
tn_Kancionál 1601 81
tn_Kancionál 1601 82
Popis

Kancyonál To gest: Sebránij Spěwůw Pobožných kterých k Duchownijmu potěssenij každý weřegný Křestian na Weyročnij Swátky a giných Swatých Památky y časy, vžijwati může, Teprwa s nemalau prácy a Nákľadem Welebného Preláta, Kněze Jana Rozenpluta Probossta Kľásstera Ssternberského nětco z starodawnijch Pijseň[!] wybránijm nětco w nowě složenijm Weyročně spořádané: A Schwálenijm Geho Wys: Knijž: Miľ: Frantisska Kardynála z Dietrichssteyna, Biskupa Hoľomauckého, W Hoľomaucy wytľačenijm Giřijka Handle wůbec wydané. Léta M. DCI [=1601].

Kancionál To jest: Sebrání Zpěvův Pobožných kterých k Duchovnímu potěšení každý veřejný Křesťan na výroční Svátky a jiných Svatých Památky i časy, užívati může, Teprva s nemalou práci a Nákladem velebného Preláta, Kněze Jana Rozenpluta Probošta Kláštera šternberského něco z starodavných Písní vybráním něco v nově složením výročně spořádané: A Schválením jeho výs. Knížete Milostivého Františka Kardinála z Ditrichštejna, Biskupa Olomouckého, v Olomouci vytlačením Jiříka Handle vůbec vydané. Léta M. DCI [=1601].

 

Knihopis - Kancionál 1601

Již nedostupné
L