Get Adobe Flash player

Kategorie

Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1582 (1)

JIŽ NEDOSTUPNÉ
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 23
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 24
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 25
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 26
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 27
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 28
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 29
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 30
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 31
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 32
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 33
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 34
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 35
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 36
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 37
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 38
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 39
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 40
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 41
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 42
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 43
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 44
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 45
Práva Městská Království Českého - Kristián z Koldína 1579 (1) 46
Popis

Práwa Městská Králowstwij Cžeského   w krátkau Summu vwedená   Skrze. M. Pawla Krystyana z Koldijna   ec. Znowu wytisknutá   a na mnohých mijstech oprawena. Cum Gratia & Privilegio Caesareo. (Wytisstěny w Starém Městě Pražském   v Giřijka Nygrina.) (1582.)

Práva Městská Království Českého v krátkou Sumu uvedená skrze M. Pavla Kristiána z Koldína ec. Znovu vytisknutá a na mnohých místech opravená. Cum Gratia & Privilegio Caesareo. (Vytištěno ve Starém Městě Pražském u Jiříka Nygrina.) (1582.)

Knihopis : K04565 - K04569

 

Již nedostupné
L