Kategorie

Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 18
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 19
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 20
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 21
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 22
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 23
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 24
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 25
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 26
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 27
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 28
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 29
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 30
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 31
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 32
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 33
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 34
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 35
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 36
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 37
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 38
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 39
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 40
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 41
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 42
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 43
Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596 44
Popis

Prwnij Dijl: VITA CHRISTI: Hystorie Pána a Spasytele nasseho Gezu Krysta | Božijho a Panny Marye Syna: Kterakby počat a narozen byl | co až do XXXIII Léta stářij swé° činil, včil a trpěl: Wssecko podlé pořádku druhého Artykule wijry nassj křestianské, o Vykaupenj, a z Swatých Ewangelistůw wybráno | a Skrze M. Jana Mathezya Starssjho dobré paměti w Jochmstálu we dni Nedělnj y Swátečnj přes celý Rok kázáno | a před křestianským geho skončenjm přihotoweno: Potom pak w yazyk Cžeský, k vžitku wssem wěrným Krestianům(!) w Národu Cžeském, s pilnostij přeloženo: Od Benyamina Petřka z Polkowic | etc. Léta Páně M.D.XCVI [=1596]. (Wytisstiena a dokonána gest Knjha tato w Slawném Starém Městě Pražském, od Danyele Sedlčanského w Sobotu v Vigilij Swatého Matěge Aposstola | gnež byl Cžtyřmecýtmý [=24.] den ... Vnora: Léta ... Tisýcýho, Pětistého, Dewadesátého Ssestého) [=1596]

První Díl: VITA CHRISTI: Historie Pána a Spasitele našeho Ježíse Krista Božího a Panny Marie Syna: Kterak by počat a narozen byl co až do XXXIII Léta stáří své činil, učil a trpěl: všecko podle pořádku druhého Artikulu víry naší křesťanské, o Vykoupení, a z Svatých Evangelistů vybráno a Skrze M. Jana Mathesia Staršího dobré paměti v Joachimstálu ve dni Nedělní i Sváteční přes celý Rok kázáno a před křestianským jeho skončením přihotoveno: Potom pak v jazyk Český, k užitku všem věrným Kresťianům v Národu Českém, s pilnostií přeloženo: Od Benjamína Petřka z Polkovic etc. Léta Páně M.D.XCVI [=1596]. (vytištěna a dokonána je Kniha tato v Slavném Starém Městě Pražském, od Daniela Sedlčanského v Sobotu v Jiljí Svatého Matěje Apoštola jež byl Čtyřmecítmý [=24.] den ... Února: Léta ... Tisícího, Pětistého, Devadesátého šestého) [=1596]

 

Knihopis - Mathesius - VITA CHRISTI Historie Pána a Spasitele 1596

ext.sklad
L