Get Adobe Flash player

Kategorie

Historie Židovská 1592 (2)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Historie Židovská 1592 86
Historie Židovská 1592 87
Historie Židovská 1592 88
Historie Židovská 1592 89
Historie Židovská 1592 90
Historie Židovská 1592 91
Historie Židovská 1592 92
Historie Židovská 1592 93
Historie Židovská 1592 94
Historie Židovská 1592 95
Historie Židovská 1592 96
Popis

Hystoria Židowská. Na Knihy čtyry rozdělená. W prwnj Knjze wyprawuge se o Zawedenj lidu Zidowského do Babylona, a zase nawrácenj do wlasti gegich | o Spráwcých a Spráwě Židůw obogj, Duchownj y Swětské. W druhé o Knjžatech a Králjch Machabeyských, kterak ti k wywýssenj a sláwě, y zase k wykořeněnj a zkáze přissli. W Třetj o Herodesowi Welikém Králi Zidowském(!) | o Rodu, Tyranstwj a potomcých geho. W Cžtwrté o Wálce Zidowské s Ržjmany | o zkáze města y chrámu Geruzalémského skrze Týta Cýsaře, a dále o wyhlazenj a rozptýlenj národu Židowského až do Cýsaře Justynyána. Kterážto nikdy prwé w žádném gazyku wydána nebyla: nynj pak wnowě z Německého Exempláře psaného do Česstiny s pilnostj přeložena, od Wáclawa Plácela z Elbingu. A Wytisstěna w Starém městě Pražském (v M. Danyele Adama z Weleslawjna) Léta Páně: M. D. XCII [=1592].

Historie Židovská. Na Knihy čtyři rozdělená. V první Knize vypravuje se o Zavedení lidu Židovského do Babylonu, a zase navrácení do vlasti jejich o Správcích a Správě Židův obojí, Duchovní i Světské. V druhé o Knížatech a Králích Machabejských, kterak ti k vyvýšení a slávě, i zase k vykořenění a zkáze přišli. V Třetí o Herodesovi Velikém Králi Židovském o Rodu, Tyranství a potomcích jeho. V Čtvrté o Válce Židovské s Římany o zkáze města i chrámu Jeruzalémského skrze Tita Císaře, a dále o vyhlazení a rozptýlení národu Židovského až do Císaře Justyniána. Kterážto nikdy prvé v žádném jazyku vydána nebyla: nyní pak nově z Německého Exempláře psaného do Češtiny s pilností přeložena, od Václava Plácela z Elbingu. A Vytištěna v Starém městě Pražském (v M. Daniela Adama z Veleslavína) Léta Páně: M. D. XCII [=1592].

 

Knihopis - Historie Židovská 1592

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L