Kategorie

Vysvětlení Křesťanských Zpovědních Otázek Lutherových 1746


Cena : 14 900 Kč
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 54
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 55
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 56
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 57
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 58
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 59
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 60
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 62
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 63
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 64
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 65
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 66
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 67
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 68
Wyswětlení Křesťanských, Spowědních Otázek Luterowých 1746 69
Popis

Vysvětlení Křesťanských Zpovědních Otázek Lutherových 1746

D. Karľa Gottľoba Hofmanna, Kur-Firsssk. Saskeho Krage General-Superintendenta, Wyswětľenj Křesťanských, Spowědnjch Otázek Luterowých, k spasytedľnému (!) Wzděľánj těch, genžto gakožto hodnj Kommunikanti k Stoľu Páně gjti chtěgj, w Sedm mecytmerem Rozgjmánj obsaženo Nynj pak z Německeho (!) na Česko přeľoženo a s Modlitbami a Pjsněmi o Pokánj a o Wečeři Páně na Swětľo wydáno od M. Jana Krystofa Wodička, Sľužebnjka Božjho při Cyrkwj Cžeske (!) w Žitawě. Wytisstěno Leta Páně 1746.

D. Karla Gottloba Hofmanna, Kurfiřtsk. Saskeho Kraje General-Superintendenta, Vysvětlení Křesťanských, Zpovědních Otázek Luterových, k spasytelnému  Vzdělání těch, jenžto jakožto hodní Kommunikanti k Stolu Páně jíti chtějí, v Sedmdecitmerem Rozjímání obsaženo Nyní pak z Německeho  na Česko přeloženo a s Modlitbami a Písněmi o Pokání a o Večeři Páně na Světlo vydáno od M. Jana Kryštofa Vodička, Služebníka Božího při Církví Česke  v Žitavě. Vytištěno Leta Páně 1746.

 

Knihopis - Vysvětlení Křesťanských Zpovědních Otázek Lutherových 1746

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L