Kategorie

Kniha Naučení a Příkladů 1745 (2)


Cena : 2 900 Kč
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 15
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 16
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 17
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 18
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 19
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 20
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 21
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 22
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 23
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 24
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 25
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 26
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 27
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 28
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 29
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 31
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 32
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 33
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 34
Kniha Navčení a Příkladůw 1745 (2) 35
Popis

Kniha Navčenj a Přjkladůw, W který, ačkoliw sprostě, wssak swětle, ale y dukladně se předstawuge celý Katechyzmus, Aneb Křestianské Katolické Naučeni;Genž s mnohými pěknými Přjklady, Podobenstwjmi, a znamenitými Duwody Pjsma swatého a SS. Otcůw takowé wyswětlené  potwrzené  a ozdobené se wynacházý; Tak syce: Že Kniha ta negenom těm  kterých Powinnost gest Mládež w Křestians kým Katolickým Vměnj cwjčiti  ale y sprostýmu nevčenýmu Lidu (: gemuž ona pohodlně y za Domácý Knihu slaužiti může: ) gak k potřebný Spráwě we Wjře  a giných Wěcech  který gedenkaždý Křestian wěděti má  tak taky k vjtanowenj dokonalého Křestianského Žiwota  a ctnostného Obcowánj welmi vžitečná a prospěssná gest. Předněsyce  Od Dwogj=Cti=Hodného, a Welebného Kněze Pána Martina Pruggera  Pjsma S. Licentiata  a Faráře w Auffkyrchu při Maysachu Biskupstwj Freyzyngského  w Německým Gazyku sepsaná; Nynj ale  Od Kněze Jana Krysstoffa Třebonského Kapucýnské Ržehole Cžeské Prowincye Kazatele  ku Potěssenj Slawného Cžeského Národu  na Cžesko wěrně přeložená. Wytisstěná w Starém Městě Praze w Králowém Dwoře  w Arcý=Biskupské Impressy  skrze Godfryda Lange Faktora  a taky tu k dostánj gest  1745.

Kniha Naučení a Příkladů, V který, ačkoliv sprostě, však světle, ale i dukladně se představuje celý Katechizmus, Aneb Křesťanské Katolické Naučeni;Jenž s mnohými pěknými Příklady, Podobenstvími, a znamenitými Duvody Písma svatého a SS. Otcův takové vysvětlené  potvrzené  a ozdobené se vynachází; Tak sice: Že Kniha ta nejenom těm  kterých Povinnost jest Mládež v Křesťanským Katolickým Umění cvičiti  ale i sprostýmu neučenýmu Lidu (: jemuž ona pohodlně i za Domácí Knihu sloužiti může: ) jak k potřebný Správě ve Víře  a jiných Věcech  který jedenkaždý Křesťan věděti má  tak taky k ustanovení dokonalého Křesťanského Života  a ctnostného Obcování velmi užitečná a prospěšná jest. Předněsíce  Od Dvojí=Cti=Hodného, a Velebného Kněze Pána Martina Pruggera  Písma S. Licentáta  a Faráře v Auffkyrchu při Maysachu Biskupství Freyzynjského  v Německým Jazyku sepsaná; Nyní ale  Od Kněze Jana Kryštoffa Třebonského Kapucínské Řehole České Provincie Kazatele  ku Potěšení Slavného Českého Národu  na Česko věrně přeložená. Vytištěná v Starém Městě Praze v Královém Dvoře  v Arcí=Biskupské Impresy  skrze Jodfryda Lange Faktora  a taky tu k dostání jest  1745. 

Knihopis - Kniha Naučení a Příkladů 1745 (1)

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L