Get Adobe Flash player

Kategorie

Nebe Klíč 1728


Cena : 9 900 Kč
Nebe Klíč 1728 57
Nebe Klíč 1728 58
Nebe Klíč 1728 59
Nebe Klíč 1728 60
Nebe Klíč 1728 61
Nebe Klíč 1728 62
Nebe Klíč 1728 63
Nebe Klíč 1728 64
Nebe Klíč 1728 65
Nebe Klíč 1728 66
Nebe Klíč 1728 67
Nebe Klíč 1728 68
Nebe Klíč 1728 69
Nebe Klíč 1728 70
Nebe Klíč 1728 71
Nebe Klíč 1728 72
Nebe Klíč 1728 73
Nebe Klíč 1728 74
Nebe Klíč 1728 75
Nebe Klíč 1728 76
Nebe Klíč 1728 77
Nebe Klíč 1728 78
Nebe Klíč 1728 79
Nebe Klíč 1728 80
Popis

Nebe Klíč 1728

!!!!! Pozor, v Česku je toto jediný známý kompletní exemplář !!!!!

Nebe Kljč  Aneb Nowé Modlitby  K Wyswobozenj Dussý Očistcowých dobře pohodlné  W kterýchžto předně Vžitečnost  a lehký Spůsob těm Dussem ku Pomocy přispěti  gako y také pěkné a krátké Navčenj Skutky swé vžitečně wykonáwati se wygewuge  a wyswětluge  přitom také w 16. Djljch rozličné  Ran[nj] a Wečernj při Mssy  a Nesspornj  Spowědnj  [a k] Přigjmánj Modlitby: gako y také Modlitby k Neyswětegssý Swátosti Oltářnj  k Trogicy Swaté: ku Krystu Pánu  [a] geho Swatému Vmučenj: k Matce Božj  a giným Swatým: Modlitby na wssechny Weyročné Slawnosti  a giné obzwlásstnj [Dni]  w Obecnjch Prywátnjch Potřebách [a] Důležitostech  za [Sw]ětské a Duchownj Panny  za Těhotné a Kagjcý Ženy: za Nemocné a Vmjragjcý Osoby  a naposledy za Dussyčky Očistcowé se obsahugj  Mocý kterých gim ten ohniwý Žalář a Nebeská Brána se otwjrá  A to k obzwlásstnjmu Vžjwánj Pobožnému Ženskému Pohlawj Skrze Pátera Martina z Kochem Ržádu Kapucynského, předně w Německém Gazyku složené  nynj od Pátera Edlberta Nymburského  téhož Ržádu  z Německého  na Cžesko  k Potessenj Cžeskému Národu přeložené gsau. Cum Gratia et Privil: Sacrae Caesareae Regiaeqz; Majestatis. Cum Facultate Ordinarij. W Brně  wytisstěný Nákladem Jakuba Maximiliána Swobody  Léta 1728.

Nebe Klíč  Aneb Nové Modlitby  K Vysvobození Duší Očistcových dobře pohodlné  u kterýchžto předně užitečnost  a lehký Způsob těm Duším ku Pomoci přispěti  jako i také pěkné a krátké Naučení Skutky své užitečně vykonávati se vyjevuje  a vysvětluje  přitom také v 16. Dílech rozličné  Ranní a Večerní při Mši  a Nešporní  Zpovědní  a k Přijímání Modlitby: jako i také Modlitby k Nejsvětejší Svátosti Oltářní  k Trojici Svaté: ku Kristu Pánu  [a] jeho Svatému Umučení: k Matce Boží  a jiným Svatým: Modlitby na všechny Výroční Slavnosti  a jiné obzvláštní [Dni]  v Obecních Privátních Potřebách [a] Důležitostech  za Světské a Duchovní Panny  za Těhotné a Kající Ženy: za Nemocné a Umírající Osoby  a naposledy za Dušičky Očistcové se obsahují  Mocí kterých jim ten ohnivý Žalář a Nebeská Brána se otvírá  A to k obzvláštnímu Užívání Pobožnému Ženskému Pohlaví Skrze Pátera Martina z Kochem Řádu Kapucínského, předně v Německém Jazyku složené  nyní od Pátera Edlberta Nymburského  téhož Řádu  z Německého  na Česko  k Potešení Českému Národu přeložené jsou.  V Brně  vytištěný Nákladem Jakuba Maximiliána Svobody  Léta 1728.

 

Knihopis - Nebe Klíč 1728

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L