Get Adobe Flash player

Kategorie

Katechismus Domácí 1723


Cena : 6 900 Kč
Katechysmus Domácý 1723 46
Katechysmus Domácý 1723 47
Katechysmus Domácý 1723 48
Katechysmus Domácý 1723 49
Katechysmus Domácý 1723 50
Katechysmus Domácý 1723 51
Katechysmus Domácý 1723 52
Katechysmus Domácý 1723 53
Katechysmus Domácý 1723 54
Katechysmus Domácý 1723 55
Katechysmus Domácý 1723 56
Popis

!!! Jsou známy jen 4 dochované výtisky !!!

 

Katechysmus Domácý  Pod Tytulem a Spůsobem Rozmlauwánj Hospodáře s Hostem. W němž Host Navčenj dáwá o Desýti Božjch Přikázanjch: o Wjře: o Welebných Swátostech Cýrkewnjch; o Modlitbě Páně  a Pozdrawenj Angelském: o Skutcých milosrdných [o] swatých Ctnostech sepsaný a wůbec wydaný pro lid toliko sprostný a robotný  a mnohými Hystoryemi ozdobený  Prácy a Nákladem gednoho Faráře Dioecesis Olomucensis, Morawo-Ostrawského ... Wytisstěno w Holomaucy  v Jana Adama Auingera  1723.

Katechismus Domácí  Pod Titulem a Způsobem Rozmlouvání Hospodáře s Hostem. V němž Host Naučení dává o Desíti Božích Přikázaních: o Víře: o Velebných Svátostech Cýrkevních; o Modlitbě Páně  a Pozdravení Andělském: o Skutcích milosrdných [o] svatých Ctnostech sepsaný a vůbec vydaný pro lid toliko sprostný a robotný  a mnohými Historiemi ozdobený  Práci a Nákladem jednoho Faráře Dioecesis Olomucensis, Moravo-Ostravského ... Vytištěno v Olomouci  v Jana Adama Auingera  1723.

 

Knihopis - Katechismus Domácí 1723

ext.sklad
L