Kategorie

Bible konzistorní I. - Krbec - 1851 1.díl - 4.díl (1)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 27
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 28
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 29
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 30
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 31
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 32
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 33
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 34
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 35
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 36
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 37
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 38
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 39
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 40
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 41
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 42
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 43
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 44
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 45
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 46
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 47
Bible konsistorní 1. 1851 1.díl - 4.díl (1) 48
Popis

Bible konzistorní 1.vydání - Jan Evangelista Krbec - 1851 - Bible česká, čili, Písmo swaté starého i nowého Zákona, : podlé obecného latinského, od sw. Římské katolické církwe schwáleného wýkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponaprawené, wyswětlené a znowu wydané

Bible konzistorní 1.vydání - Jan Evangelista Krbec - 1851 - Bible česká, čili, Písmo svaté starého i nového Zákona, : podlé obecného latinského, od sv. Římské katolické církve schváleného výkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponapravené, vysvětlené a znovu vydané

 

Místo vydání: Praha
Autor: Jan Evangelista Krbec , rektor u sv. Jiří
Nakladatel - tiskař: W knížecí arcibiskupské knihtiskárně , wedením Synů Bohumila Haase.
Rok: 1851
Vydání: 1.
rozměr Š x V x TL
Počet stran: 1433
Ilustrace:
Stav : dle foto
ext.sklad
L