Get Adobe Flash player

Kategorie

Bible Svatováclavská II. - 1.díl a 2.díl 1769 1771 (1)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 80
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 81
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 82
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 83
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 84
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 85
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 86
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 87
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 88
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 89
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 90
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 91
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 92
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 93
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 94
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 95
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 96
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 97
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 98
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 99
Bible Svatováclavská 2. 1769 - 1771 1.díl a 2.díl 991
Popis

Bible Svatováclavská 2.vydání

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769 - 1771 - Biblj Cžeská, to gest: Swaté Pjsmo, podle Starožitného, a Obecného Latinského od Wsseobecné Cýrkwe Swaté Ržjmské potwrzeného a vžjwaného Přeloženj, S nowým milostiwým Powolenjm Neydůstogněgssýho a Wysoceoswjceného Knjžete Pána Pána Antonjna Petra Z BOžj Milosti Arcy=Biskupa Pražskýho, Swaté Ržjmské Ržisse Knjžete a Hraběte Swobodnýho Pána z Přichowic, Pána Pána Milostiwýho Po druhé wytisstěná Nákladem Dědjctwj Sw. Wácslawa. 

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769 - 1771 - Bible Česká, to jest: Svaté Písmo, podle Starožitného, a Obecného Latinského od Všeobecné Církve Svaté Římské potvrzeného a užívaného Přeložení, S novým milostivým Povolením Nejdůstojnějšího a vysoce oSvíceného Knížete Pána Pána Antonína Petra Z BOží Milosti ArciBiskupa Pražského, Svaté Římské Řiše Knížete a Hraběte Svobodného Pána z Přichovic, Pána Pána Milostivého Po druhé vytištěná Nákladem Dědictví Svatého Václava. 

1.část 1. dílu

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769 - 1771 - 1.část 1. dílu -  Prwnj Kniha Mogžjssowa, kterás Ržecky slowe Genesis ...Eklezyastykus. [XXI] - 1221 - [XXIV]. str.

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 - 1.část 1. dílu -  První Kniha Mojžíšova, která se Řecky jmenuje Genesis ...Ekleziastikus. [XXI] - 1221 - [XXIV]. str.

2.část 1. dílu

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 -   2.část 1. dílu - Prorokowé, A Knihy Machabeyský. Nákladem Dědictwj Sw. Wáclawa, Gehožto Dobrodincowé žiwj a mrtwj pobožných Cžtenářů Modlitbám se poraučegj. S Dowolenjm Milostiwé Duchownj Wrchnosti. W Praze, Wytissěné v Jana Karla Hraby, Gegjch Milosti Pánů Stawů w Králowstwj Cžeském Ympressora, Roku1771.  470 + 59 str. 

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 -   2.část 1. dílu - Prorokové, A Knihy Machabejské. Nákladem Dědictví Sv. Václava, jehožto Dobrodincové živí a mrtví pobožných Čtenářů Modlitbám se poroučejí. S Dovolením Milostivé Duchovní vrchnosti. v Praze, vytištěné u Jana Karla Hraby, Jejích Milosti Pánů Stavů v Království Českém Impresora, Roku 1771.  470 + 59 str. 

2.díl

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 -  2.díl - Druhý djl Biblj. totižto Nowý Zákon Podlé starého obecného Latinského textu, od samospasytedlné Ržjmské Katoljcké Cýrkwe schwáleného, a až posawad wtéž Cýrkwi vžjwaného. Y milostiwého poručenj duchownij Wrchnosti s obwzlástnj pilnostj přehlédnutý, a nynj w nowě na swětlo wydaný. Léta Páně 1769. Wytisstěno w Král: Starem Městě Pražskem v Jana Karla Hraby, Gegjch Milostj Panu Pánu Stawu Cžeských Impressora. [XII] - 512 -[VIII] str. - [III] 

Bible Svatováclavská 2. vydání. V Praze 1769-1771 -  2.díl - Druhý díl Biblí. totižto Nový Zákon Podle starého obecného Latinského textu, od samospasitelné Římské Katolické Církve schváleného, a až posavad v též Církvi užívaného. I milostivého poručení duchovní vrchnosti s obvzláštní pilností přehlédnutý, a nyní v nově na světlo vydaný. Léta Páně 1769. Vytištěno v Král. Starem Městě Pražskem v Jana Karla Hraby, Jejích Milostí Panu Pánu Stavu Českých Impresora. [XII] - 512 -[VIII] str. - [III]

Knihopis - Bible Svatováclavská II. - 1.díl a 2.díl 1769 1771

 

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L