Kategorie

Postila Aneb výroční výtahy - Kořiska 1763


Cena : 4 900 Kč
Postila 1764 15
Postila 1764 16
Postila 1764 17
Postila 1764 18
Postila 1764 19
Postila 1764 20
Postila 1764 21
Postila 1764 22
Postila 1764 23
Postila 1764 24
Postila 1764 25
Postila 1764 26
Popis

Postila Aneb výroční výtahy - Kořiska 1763 - oba díly v jednom svazku

Postylla, Aneb: Weyročnj Weytahowé na wssecky Nedělnj, a Swátečnj Ewangelia; Mnohými Pjsma Sw. Důwody, též Swatých Otcůw Swědectwjm, potwrzený, a konečně wraucným k BOhu Wzdychnutjm okrásslený; Na Dwa Djly Bľaudicým k Wegstraze, wěrným pak Křestianům k Potěssenj, S Přidánjm některých Cýrkewnjch Obyčegů, aneb Ceremonyi, z rozličných Spisowateľůw sebraný; Od Jana Koriska, Kněze Cýrkewnjho, ze Stawu Petrynského na ten čas w Markhrabstwj Morawském Myssyonáře k pilnému Vžiwánj na Swětlo wydaný ... (W Hľawnjm Městě Hoľomaucy, Wytisstěná, v Jozeffy Hirnľowy, Wdowy; skrz Martina Karleckýho, Faktora, Léta Páně 1763.

Postila, Aneb: výroční výtahové na všecky Nedělní, a Sváteční Evangelia; Mnohými Písma Sv. Důvody, též Svatých Otcův Svědectvím, potvrzený, a konečně vroucným k BOhu vzdychnutím okrášlený; Na Dva Díly Bloudicím k výstraze, věrným pak Křesťanům k Potěšení, S Přidáním některých církevních Obyčejů, aneb Ceremonyi, z rozličných Spisovatelův sebraný; Od Jana Koriska, Kněze církevního, ze Stavu Petrynského na ten čas v Markhrabství Moravském Misionáře k pilnému Uživání na Světlo vydaný ... (v Hlavním Městě Olomouci, vytištěná, u Jozefy Hirnlovy, vdovy; skrz Martina Karleckýho, Faktora, Léta Páně 1763.

Knihopis - Postila Aneb výroční výtahové - Kořiska 1763

ext.sklad
L