Kategorie

Postila Katolická - Štajer 1719


Cena : 14 900 Kč
Postila 1719 81
Postila 1719 84
Postila 1719 85
Postila 1719 86
Postila 1719 87
Postila 1719 88
Postila 1719 89
Postila 1719 90
Postila 1719 91
Postila 1719 92
Postila 1719 93
Postila 1719 94
Postila 1719 95
Postila 1719 96
Postila 1719 97
Postila 1719 98
Popis

Postylla Katolická Na Dwě Částky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj Aneb Weykladowé na Ewangelia Kterážto se podlé Ržádu a Obyčege Swaté Ržjmské Katolické Cýrkwe na každau Neděli a na každý Swátek w slawném Českém Králowstwj a Margkrabstwj Morawském zaswěcený Přes celý Rok čjtagj A w Chrámě Božjm na Kázanjch předkládagj sprostnému Křesťanskému lidu Cžeského Gazyka vžjwagjcýmu k spasytedlnému Naučenj Duchownjmu Prospěchu a Potěssenj sepsanj Od Dwogi Ctihodného Kněze Pátera Matěge Sstajera z Towaryšstwa Gežjssowého A nynj po Cžtwrtý na Swětlo wydanj. S Powolenjm Duchownj Wrchnosti Nákladem Dědictwj Swatého Wácslawa. Wytisstěno w Starém Městě Pražském v Joáchyma Jana Kamenického nedaleko staré Rychty wedle zlatý Hwězdy Léta Páně 1719.

Postila Katolická Na Dvě Částky Rozdělená Nedělní a Sváteční Aneb výkladové na Evangelia Kterážto se podlé Řádu a Obyčeje Svaté Římské Katolické církve na každou Neděli a na každý Svátek v slavném Českém Království a Marjkrabství Moravském zasvěcený Přes celý Rok čítají A v Chrámě Božím na Kázaních předkládají sprostnému Křesťanskému lidu Českého jazyka užívajícímu k spasitelnému poučení Duchovnímu Prospěchu a Potěšení sepsaní Od Dvoji Ctihodného Kněze Pátera Matěje štajera z Tovaryšstva ježíšova A nyní po Čtvrté na Světlo vydané. S Povolením Duchovní vrchnosti Nákladem Dědictví Svatého Václava. Vytištěno v Starém Městě Pražském u Joachyma Jana Kamenického nedaleko staré Rychty vedle zlaté Hvězdy Léta Páně 1719.

Knihopis - Postila Katolická - Štajer 1719

ext.sklad
L