Kategorie

Křesťanských Dítek Ruční a Domovní Postila - Langhansen 1712


Cena : 6 900 Kč
Postila 1712 65
Postila 1712 66
Postila 1712 67
Postila 1712 68
Postila 1712 69
Postila 1712 70
Postila 1712 71
Postila 1712 72
Postila 1712 73
Postila 1712 74
Postila 1712 75
Postila 1712 76
Postila 1712 77
Postila 1712 78
Postila 1712 79
Postila 1712 80
Popis

M. Krystiana Langhansa Kazatele Sľowa Božjho w Městě Kenigsberku w Prusých Křestianských Djtek Ručnj a Domownj Postylla To gest: Kratky a sprostý ale wssak gruntownj Wyklad podle otázek na Ewangelia Nedělnj a Swatečnj přes ceľy Rok Kdežto se Poneyprwe ne toliko každa gmena gak Neděľni tak y Swatečnj wykľadagi nýbrž také se přitom gista Spráwa dáwa kterak se takowé Neděle a swátký (!) naležitě po Křestiansku swětiti magi; Podruhé welmi w kratkosti wyswětlenj a rozebránj každého Ewangelium se přednassi; Potřetj obssirně se také vkazuge gaká vžitečná a spasytedľná Naučenj k potwrzenj Wjry Křestianské a k polepssenj žiwota nasseho odtud wľastně wyplegwagi. Kterauž ke cti a slawé (!) Božj a k wzděľánj Bližniho swého též každému Hospodaři k spasytedľnému vžjwanj s swými djtkami a domácymi z Německé řečj do Cžeské s piľnostj přeľožiľ Krystian Pessek Vměnj Filozoffitského Mistr a při Gymnasy Zitawském Včiteľ. Nakladem W[áclawa] K[leycha]. Wytisstěna w Žitawě v Michaľa Hartmanna Léta Paně MDCCXII [=1712].

M. Kristiana Langhansa Kazatele Slova Božího v Městě Koenigsberku v Prusích Křesťanských Dítek Ruční a Domovní Postila To jest: Krátký a sprostý ale však gruntovní výklad podle otázek na Evangelia Nedělní a Sváteční přes celý Rok Kdežto se Ponejprve ne toliko každá jména jak Nedělní tak i Sváteční vykládají nýbŘ také se přitom jistá Správa dává kterak se takové Neděle a svátky náležitě po Křesťansku světiti maji; Podruhé velmi v krátkosti vysvětlení a rozebrání každého Evangelium se přednáší; Potřetí obšírně se také ukazuje jaká vžitečná a spasytelná Naučení k potvrzení víry Křesťanské a k polepšení života našeho odtud vlastně vyplývají. Kterouž ke cti a slávě Boží a k vzdělání Bližniho svého též každému Hospodáři k spasitelnému užívaní s svými dítkami a domácími z Německé řeči do České s pilností přeložil Kristian Pešek Umění Filozofického Mistr a při gymnasiu Žitavském Učitel. Nakladem Václava Klejcha. Vytištěna v Žitavě v Michala Hartmanna Léta Paně MDCCXII [=1712]. 

Knihopis - Křesťanských Dítek Ruční a Domovní Postila - Langhansen 1712

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L