Kategorie

Postila Katolická - Štajer 1691


Cena : 39 000 Kč
Postila 1691 (2) 17
Postila 1691 (2) 18
Postila 1691 (2) 19
Postila 1691 (2) 20
Postila 1691 (2) 21
Postila 1691 (2) 23
Postila 1691 (2) 24
Postila 1691 (2) 25
Postila 1691 (2) 26
Postila 1691 (2) 27
Postila 1691 (2) 28
Postila 1691 (2) 29
Postila 1691 (2) 30
Postila 1691 (2) 31
Postila 1691 (2) 32
Popis

Postila Katolická - Štajer 1691

Postylla Katolická Na Dwě Částky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj Aneb Weykladowé na Ewangelia Kteráž se podlé Ržádu a Obyčege Swaté Ržjmsko=Katolické Cýrkwe na každau Neděli a na každý Swátek w slawném Českém Králowstwj a Margkrabstwj Morawském zaswěcený Přes celý Rok čjtagj A w Chrámě Božjm na Kázanjch Předkládagj Sprostému Křestianskému lidu Českého Gazyka vžjwagjcýmu K spasytedlnému Naučenj Duchownjmu Prospěchu a Potěssenj Na swětlo wydanj. Léta Páně 1691. Wytisstěno w Praze w Jmpressy Universit: Carolo-Ferdinandeae w Kollegi Towaryšstwa Pána Gežjsse v Swatého Kljmenta.

Postila Katolická Na Dvě Částky Rozdělená Nedělní a Sváteční Aneb výkladové na Evangelia Kteráž se podlé Řádu a Obyčeje Svaté Římsko=Katolické církve na každou Neděli a na každý Svátek v slavném Českém Království a Markrabství Moravském zasvěcený Přes celý Rok čítají A v Chrámě Božím na Kázaních Předkládají Sprostému Křesťanskému lidu Českého jazyka užívajícímu K spasitelnému Poučení Duchovnímu Prospěchu a Potěšení Na světlo vydané. Léta Páně 1691. Vytištěno v Praze v Impresi University Carolo-Ferdinandeae v Koleji Tovaryšstva Pána Ježíše u Svatého Klimenta.

Knihopis - Postila Katolická - Štajer 1691

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L