Kategorie

Postila, To jest Kázání - Kapita 1615 2.díl (2)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Postila 1615 2.díl 45
Postila 1615 2.díl 46
Postila 1615 2.díl 47
Postila 1615 2.díl 48
Postila 1615 2.díl 49
Postila 1615 2.díl 50
Postila 1615 2.díl 52
Postila 1615 2.díl 53
Postila 1615 2.díl 54
Postila 1615 2.díl 55
Postila 1615 2.díl 57
Popis

Postylla, To gest Kázanj   kteráž na Ržeči Božj ke dnům swátečnjm přináležegjcý   přes ceľý rok činěna býwagj. W nichž po částkách Artykulowé wjry obecné Křesťanské se wyswětľugj. Sepsána   gakž předně pro Božj čest a chwáľu   tak y pro wzděľánj Cýrkwe Krystowy   y každého auda gegjho   až y pro pomoc wssechněm wěrným kazatelům Sľowem Páně w Cýrkwi přisľuhugjcým. M. D. LXXXVI [= 1586]. A znowu wytisstěna Léta M. DC. XV. [= 1615].

ostila, To jest Kázaní   kteráž na Řeči Boží ke dnům svátečním přináležející   přes celý rok činěna bývají. v nichž po částkách Artikulové víry obecné Křesťanské se vysvětlují. Sepsána   jakž předně pro Boží čest a chválu   tak i pro vzdělání církve Kristovy i každého úda jejího až i pro pomoc všechněm věrným kazatelům Slovem Páně v církvi přisluhujícím. M. D. LXXXVI [= 1586]. A znovu vytištěna Léta M. DC. XV. [= 1615]. 

Postila, To jest Kázání - Kapita 1615 2.díl

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L