Get Adobe Flash player

Kategorie

Postila, To jest Kázání - Kapita 1615 1.díl (2)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Postila 1615 1.díl 20
Postila 1615 1.díl 21
Postila 1615 1.díl 22
Postila 1615 1.díl 23
Postila 1615 1.díl 24
Postila 1615 1.díl 25
Postila 1615 1.díl 26
Postila 1615 1.díl 27
Postila 1615 1.díl 28
Postila 1615 1.díl 29
Postila 1615 1.díl 30
Postila 1615 1.díl 31
Postila 1615 1.díl 32
Postila 1615 1.díl 33
Postila 1615 1.díl 34
Popis

Postylla, To gest Kázanj   kteráž na Ržeči Božj ke dnům swátečnjm přináležegjcý   přes ceľý rok činěna býwagj. W nichž po částkách Artykulowé wjry obecné Křesťanské se wyswětľugj. Sepsána   gakž předně pro Božj čest a chwáľu   tak y pro wzděľánj Cýrkwe Krystowy   y každého auda gegjho   až y pro pomoc wssechněm wěrným kazatelům Sľowem Páně w Cýrkwi přisľuhugjcým. M. D. LXXXVI [= 1586]. A znowu wytisstěna Léta M. DC. XV. [= 1615].

Postila, To jest Kázaní   kteráž na Řeči Boží ke dnům svátečním přináležející   přes celý rok činěna bývají. v nichž po částkách Artikulové víry obecné Křesťanské se vysvětlují. Sepsána   jakž předně pro Boží čest a chválu   tak i pro vzdělání církve Kristovy i každého úda jejího až i pro pomoc všechněm věrným kazatelům Slovem Páně v církvi přisluhujícím. M. D. LXXXVI [= 1586]. A znovu vytištěna Léta M. DC. XV. [= 1615]. 

Postila, To jest Kázání - Kapita 1615 1.díl

ext.sklad
L