Kategorie

Poselkyně Starých Příběhů Českých 1700 (1)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
1700 Poselkyně (1) 790
1700 Poselkyně (1) 792
1700 Poselkyně (1) 793
1700 Poselkyně (1) 794
1700 Poselkyně (1) 795
1700 Poselkyně (1) 796
1700 Poselkyně (1) 797
1700 Poselkyně (1) 798
1700 Poselkyně (1) 799
1700 Poselkyně (1) 800
1700 Poselkyně (1) 801
1700 Poselkyně (1) 802
1700 Poselkyně (1) 803
1700 Poselkyně (1) 804
1700 Poselkyně (1) 805
1700 Poselkyně (1) 806
1700 Poselkyně (1) 807
1700 Poselkyně (1) 808
1700 Poselkyně (1) 809
1700 Poselkyně (1) 810
1700 Poselkyně (1) 811
1700 Poselkyně (1) 812
1700 Poselkyně (1) 813
1700 Poselkyně (1) 814
Popis

Jan František Beckovský - Poselkyně Starých Příběhů Českých 1700

Poselkyně Starých Přjběhůw Cžeských Aneb Kronyka Cžeska Od prwnjho do nyněgssý Země Cžeské Přjchozu [!] Dwauch Knjžat Charwátských Cžecha y Lecha Wlastnjch Bratřj Až do Sstiastného Panowánj Cýsaře Ržjmského Krále Cžeského ec. Ferdynanda Prwnjho Wždyckny Wjtěze Slawného. K Rozmnoženj Obecného Dobrého k Zwelebenj Gazyka Cžeského A k Prospěchu Bližnjho Od Kněze Jana Beckowskýho Křjžownjka s Cžerwenau Hwězdau na Swětlo wydaná. Djl Prwnj W němž se někteřj Cyzý Přjběhowé nacházegj kteřj k Domácým přináležegjce od nich se odcyzyti nemohli. S Powolenjm Wrchnostj. W Králowském Starém Městě Pražském v Jana Karla Geřábka DokonaLo se geDenáCtého LeDna. [= 1700].

Poselkyně Starých Příběhův Českých Aneb Kronika Česká Od prvního do nynější Země České Příchodu  Dvou Knížat Charvátských Čecha a Lecha vlastních Bratří Až do šťastného Panování Císaře Římského Krále Českého ec. Ferdinanda Prvního vždy vítěze Slavného. K Rozmnožení Obecného Dobrého k Zvelebení jazyka Českého A k Prospěchu Bližního Od Kněze Jana Beckovského Křížovníka s Červenou Hvězdou na Světlo vydaná. Díl První v němž se někteří Cizí Příběhové nacházejí kteří k Domácím přináležejíce od nich se odciziti nemohli. S Povolením vrchnosti. V Královském Starém Městě Pražském u Jana Karla Jeřábka dokonalo se jedenáctého Ledna. [= 1700].

 

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Jan František Beckovský
Nakladatel / Tiskař:  Jan Karel Jeřábek
Rok: 1700
Rozměr:
Počet stran: [XXIV] - 1040 - [XLVIII] str. - [I] plán.
Ilustrace: ano
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 0
Číslo knihopisu K01044
Popis: Kniha je kompletní

 

ext.sklad
L