Get Adobe Flash player

Kategorie

Kalendář Historický - Daniel Adama z Veleslavína - 1590


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Kalendář Historický 1590 38
Kalendář Historický 1590 39
Kalendář Historický 1590 41
Kalendář Historický 1590 42
Kalendář Historický 1590 43
Kalendář Historický 1590 44
Kalendář Historický 1590 45
Kalendář Historický 1590 46
Kalendář Historický 1590 47
Kalendář Historický 1590 48
Kalendář Historický 1590 49
Kalendář Historický 1590 50
Kalendář Historický 1590 51
Kalendář Historický 1590 52
Kalendář Historický 1590 53
Kalendář Historický 1590 54
Kalendář Historický 1590 55
Kalendář Historický 1590 56
Kalendář Historický 1590 57
Kalendář Historický 1590 58
Kalendář Historický 1590 59
Kalendář Historický 1590 60
Kalendář Historický 1590 61
Kalendář Historický 1590 62
Popis

Kalendář Historický - Daniel Adama z Veleslavína - 1590

Kalendař Hystorycky. Krátké a Summownj poznamenánj wssechněch dnůw gednohokaždého Měsýce, přes celý Rok. A nimžto s doloženjm Let, buďto od Stwořenj Swěta, aneb od Narozenj Božjho, přidány gsau wjry a paměti hodné Historyae o rozličných proměnách a přjhodách, sstiastných y nesstiastných, wesel'ých y smutných, obecných y osobnjch yak w giných Národech a zemjch, tak obzwlásstně w slawném Národu a Králowstwj Cžeském, zběhl'ých. Napřed položeny gsau Genealogiae, aneb Tabule Rodůw welikomocných Knjžat a Králůw kteřjž od začátku až do těchto časůw na Cžeské zemi kralowali. Gest y mnohých giných Rodůw Králowských a Knjžetcých mjsty swými w Kalendáři dotknuto kteřjž nynj w Europě w Ržjssi panugj. Indices k tomu a Registra dostatečná napřed y nazad se nagdau. To wssecko znowa rozssjřeno a k ljbosti těm, gessto celých Historij a obssjrných Kronyk mjti, aneb pro přjčiny čjsti nemohau (:wssak s vkázanjm, kdeby wjce hledati a nagjti měli:) s pilnostj sebráno, wytisstěno a wydáno pracý a nákl'adem M. Danyele Adama z Weleslawjna Léta poslednjho wěku: MDXC. [=1590]. (Wytlačeno w Starém městě Pražském v M. Danyele Adama z Weleslawijna Měsýce Zářij.) [Oslavné básně:] (Sal. Frencelius a Fridenthal Poëta Caesarius ... Pragae, die... II. Sept ... An ... 1590. - Petrus Capella ab Elbing. - Mart. Cuthenus.);

Kalendář historický. Krátké a Sumovní poznamenání všech dnů jednoho každého Měsíce, přes celý Rok. A nimžto s doložením Let, buďto od Stvoření Světa, aneb od Narození Božího, přidány jsou víry a paměti hodné Historie o rozličných proměnách a příhodách, šťastných i nešťastných, veselých i smutných, obecných i osobních jak v jiných Národech a zemích, tak obzvláštně v slavném Národu a Království Českém, zběhlých. Napřed položeny jsou genealogie, aneb Tabule Rodův velikomocných Knížat a Králův, kteříž od začátku až do těchto časův na České zemi kralovali. Jest i mnohých jiných Rodův Královských a Knížecích místy svými v Kalendáři dotknuto kteříž nyní v Europě v Říši panují. Indices k tomu a Registra dostatečná napřed i nazad se najdou. To všecko znova rozšířeno a k libosti těm, ježto celých Historií a obšírných Kronik míti, aneb pro příčiny čísti nemohou (však s ukázaním, kdeby více hledati a najíti měli ) s pilností sebráno, vytištěno a vydáno prací a nákladem M. Daniela Adama z Veleslavína Léta posledního věku: MDXC. [=1590]. (vytlačeno v Starém městě Pražském v M. Daniela Adama z Veleslaviína Měsíce Září.) [Oslavné básně:] (Sal. Frencelius a Fridenthal Poëta Caesarius ... Prajae, die... II. Sept ... An ... 1590. - Petrus Capella ab Elbinj. - Mart. Cuthenus.); 

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Daniel Adam z Veleslavína
Nakladatel / Tiskař: Daniel Adam z Veleslavína
Rok: 1590
rozměr Š x V x TL
Počet stran: [LXII] - 636 - [XLIII] str.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů  
Číslo knihopisu K00059
Popis: chybějící strany v předmluvě XI-XII a XVII-XVIII nahrazeny kopií

 

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L