Kategorie

Bible Severýnova 1. 1529


Cena : 310 000 Kč
1529 Bible Severýnova 45
1529 Bible Severýnova 47
1529 Bible Severýnova 48
1529 Bible Severýnova 49
1529 Bible Severýnova 50
1529 Bible Severýnova 51
1529 Bible Severýnova 52
1529 Bible Severýnova 53
1529 Bible Severýnova 54
1529 Bible Severýnova 55
1529 Bible Severýnova 56
1529 Bible Severýnova 57
1529 Bible Severýnova 58
1529 Bible Severýnova 59
1529 Bible Severýnova 60
1529 Bible Severýnova 61
1529 Bible Severýnova 62
1529 Bible Severýnova 63
1529 Bible Severýnova 64
1529 Bible Severýnova 65
1529 Bible Severýnova 66
1529 Bible Severýnova 67
1529 Bible Severýnova 68
1529 Bible Severýnova 69
1529 Bible Severýnova 70
1529 Bible Severýnova 71
1529 Bible Severýnova 72
1529 Bible Severýnova 73
1529 Bible Severýnova 74
1529 Bible Severýnova 75
1529 Bible Severýnova 76
1529 Bible Severýnova 77
1529 Bible Severýnova 78
1529 Bible Severýnova 79
1529 Bible Severýnova 80
1529 Bible Severýnova 81
1529 Bible Severýnova 82
1529 Bible Severýnova 83
1529 Bible Severýnova 84
1529 Bible Severýnova 85
1529 Bible Severýnova 4650
Popis

Biblij Cžeska W starem miestije Prazskem wytisstiena: Cum gratia. et Priuilegio Regiae Maiestatis. (PPVIIIa: Léta Božijho Tisycýho Pietistého Dwacátého dewátého: W středu před božijm Wstaupenim [=5. května 1529] Stary tento y Nowy Zákon kecti a k chwále Bohu Wssemohúcýmu a wssem wěrným yazyku a národu českého k spasytedlnému wzděláni swelikau pracy a znamenitým nakladem skrze mne Pawla Seweryna z Kapij Hory měsstěnijna starého města Pražského gest wytisstěn a dokonán. Z toho buď Pán Buoh pochwálen nynij y nawěky wěkuow Amen. Anno domino [!]. 1. 5. 2. 9. Quinta die mense Magio.) [=5. května 1529].

Bible Česká v Starém městě Pražském vytištěna: Cum gratia. et Privilegio Regiae Maiestatis. (PPVIIIa: Léta Božího Tisicího Pětistého Dvacátého devátého: v středu před božím vstoupenim [=5. května 1529] Starý tento i Nový Zákon ke cti a k chvále Bohu všemohoucímu a všem věrným jazyku a národu českého k spasitelnému vzděláni s velikou praci a znamenitým nakladem skrze mne Pavla Severýna z Kapí Hory měštěnína Starého města Pražského jest vytištěn a dokonán. Z toho buď Pán Bůh pochválen nyní i na věky věkův Amen. Anno domino [!]. 1. 5. 2. 9. Quinta dě mense Majio.) [=5. května 1529].

 

Místo vydání: Praha
Autor: Pavel Severýn z Kapí Hory
Nakladatel / Tiskař: Pavel Severýn z Kapí Hory
Rok: 1529
Rozměr: Š x V x TL
Počet stran: aVI, aVIII-zVIII, aaVIII-zzVIII, AVIII-HVIII, JV, AAVIII-PPVIII-[VI] [=DLXIX] ll.
Ilustrace:  
Popis: Kniha je kompletní. Chybí pouze na konci 4 z 8 listů rejstříku.
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů
Číslo knihopisu K01098
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L