Get Adobe Flash player

Kategorie

Písně Duchovní 1748


Cena : 3 900 Kč
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 60
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 61
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 62
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 63
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 64
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 65
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 66
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 67
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 68
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 69
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 70
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 71
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 72
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 73
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 74
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 75
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 76
Pjsně Duchownj - Písně Duchovní 1748 77
Popis

Písně Duchovní 1748

Hospodina Srdcem y Rty Chwálenj, aneb Pjsně Duchownj, staré y nowé, W nichžto se Zákľad Spasenj nasseho, w Zásluhách Spasytele Gežjsse Krysta předkľádá, a Pořádek Spasenj podlé zdrawého včenj vkazuge; kterýchžto Cyrkew Krystowa, K Wzděľánj swému na Skáľe Spasenj Krystu, Prospěchu Wjry, a Rozhorlenj w Lásce vžjwá, Shromážděné, přeľožené a Wydané, Prácý Georgiusa Petermanna mľadssjho, Včitele Cžeského a ňemeckého v S. Jana, S Powoľenjm, a Privilegium Sľawné wišssj Consistoře w Drážďanech. Nákľadem Cyrkwé (!) České Drážd. a dobrých Přáteľů. w Drážďanech, Wytiskľ Jan Wyľhelm Harpeter, L. P. 1748. 

Hospodina Srdcem i Rty Chválení, aneb Písně Duchovní, staré i nové, v nichž se Základ Spasení našeho, v Zásluhách Spasitele Ježíše Krista předkládá, a Pořádek Spasení podle zdravého učení ukazuje; kterýchžto církev Kristova, K vzdělání svému na Skále Spasení Kristu, Prospěchu víry, a Rozhorlení v Lásce užívá, Shromážděné, přeložené a vydané, Prácí Georgiusa Petermanna mladšího, učitele Českého a Německého u S. Jana, S Povolením, a Privilegium Slavné vyšší Konsistoře v Drážďanech. Nákladem církve České Drážd. a dobrých Přátelů  v Drážďanech, vytiskl Jan Vilhelm Harpeter, L. P. 1748.

 

Knihopis - Písně Duchovní 1748

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L