Get Adobe Flash player

Kategorie

Kancional Český 1683 Štajer - vzácné !!


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Kancyonal Cžeský - Kancionál Český 1683 39
Kancyonal Cžeský - Kancionál Český 1683 40
Kancyonal Cžeský - Kancionál Český 1683 41
Kancyonal Cžeský - Kancionál Český 1683 42
Kancyonal Cžeský - Kancionál Český 1683 43
Kancyonal Cžeský - Kancionál Český 1683 44
Kancyonal Cžeský - Kancionál Český 1683 44a
Kancyonal Cžeský - Kancionál Český 1683 44b
Kancyonal Cžeský - Kancionál Český 1683 44c
Kancyonal Cžeský - Kancionál Český 1683 44d
Popis

Kancional Český 1683

!!!!! Pozor, v Česku je známo jen 8 vesměs neúplných exemplářů !!!!!

KANCYONAL Cžeský  Wjce než osm Set a padesáte PJSNJ  Na wssecky přes celý Rok Slawnosti  Neděle  a zaswěcené Swátky  pro wssecky přes celý den obzwlástnj časy  Ráno  při Mssy  před y po Kázanj  před y po Gidle  k Nessporům  a k Wečeru: Naposledy Pro wsseliké potřeby  přjhody a Důležitosti  za žiwé y za mrtwé  w sobě obsahugjcý. Z nichž Netoliko sprostý Lid  ale také Páni Literáti  a Páni Kantorowé  při Službách Božjch  w čas wystawowánj Welebné Swátosti  na Pautjch na gakékoli Processy  a při pochowáwánj Mrtwých  hognost Zpěwů  na přepěkné staré y nowé Noty složených  mjti budau; Nynj w nowě K potěssenj a vžjwánj pobožných Křesťanů  Českého Gazyka vžjwagjcých  na swětlo wydaný. Wytisstěný w Starém Městě Pražském  v Giřjho Cžernocha  Léta Páně 1683. 

Kancional Český  více než osmset a padesáte písní  Na všecky přes celý Rok Slavnosti  Neděle  a zasvěcené Svátky  pro všecky přes celý den obzvlástní časy  Ráno  při Mši  před i po Kázaní  před i po jídle  k Nešporům  a k večeru: Naposledy Pro všeliké potřeby  příhody a Důležitosti  za živé i za mrtvé  v sobě obsahující. Z nichž Netoliko sprostý Lid  ale také Páni Literáti  a Páni Kantorové  při Službách Božích  v čas vystavování velebné Svátosti  na Poutích na jakékoli Procesy  a při pochovávání Mrtvých  hojnost Zpěvů  na přepěkné staré i nové Noty složených  míti budou; Nyní v nově K potěšení a užívání pobožných Křesťanů  Českého jazyka užívajících  na světlo vydaný. Vytištěný v Starém Městě Pražském  u Jiřího Černocha  Léta Páně 1683.

 


 Knihopis - Kancional Český 1683

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L