Kategorie

Postila, To jest Kázání - Kapita 1615 1.díl


Cena : 49 000 Kč
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 51
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 52
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 53
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 54
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 55
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 56
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 57
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 58
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 59
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 60
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 61
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 62
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 63
1615 Postila, To jest Kázání - Kapita 64
Popis

Postylla, To gest Kázanj   kteráž na Ržeči Božj ke dnům swátečnjm přináležegjcý   přes ceľý rok činěna býwagj. W nichž po částkách Artykulowé wjry obecné Křesťanské se wyswětľugj. Sepsána   gakž předně pro Božj čest a chwáľu   tak y pro wzděľánj Cýrkwe Krystowy   y každého auda gegjho   až y pro pomoc wssechněm wěrným kazatelům Sľowem Páně w Cýrkwi přisľuhugjcým. M. D. LXXXVI [= 1586]. A znowu wytisstěna Léta M. DC. XV. [= 1615]. 

Postila, To jest Kázaní   kteráž na Řeči Boží ke dnům svátečním přináležející   přes celý rok činěna bývají. v nichž po částkách Artikulové víry obecné Křesťanské se vysvětlují. Sepsána   jakž předně pro Boží čest a chválu   tak i pro vzdělání církve Kristovy i každého úda jejího až i pro pomoc všechněm věrným kazatelům Slovem Páně v církvi přisluhujícím. M. D. LXXXVI [= 1586]. A znovu vytištěna Léta M. DC. XV. [= 1615].

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Jan Kapita
Nakladatel / Tiskař: Jonata Bohutský z Hranic
Rok: 1615
rozměr Š x V x TL 4°; 170 x 210 x 80
Počet stran: [III]-966 str
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 42
Číslo knihopisu K03771
Popis: chybí titulní list a předmluva
ext.sklad
L