Kategorie

Bible Veleslavínova 1613 (2)


Cena této knihy není dosud stanovena.Máte-li o zboží vážný zájem, kontaktujte nás.
Bible Velelavínova 1613 (2) 76
Bible Velelavínova 1613 (2) 77
Bible Velelavínova 1613 (2) 78
Bible Velelavínova 1613 (2) 79
Bible Velelavínova 1613 (2) 80
Bible Velelavínova 1613 (2) 81
Bible Velelavínova 1613 (2) 82
Bible Velelavínova 1613 (2) 83
Bible Velelavínova 1613 (2) 84
Bible Velelavínova 1613 (2) 85
Bible Velelavínova 1613 (2) 86
Bible Velelavínova 1613 (2) 87
Bible Velelavínova 1613 (2) 88
Bible Velelavínova 1613 (2) 89
Bible Velelavínova 1613 (2) 93
Bible Velelavínova 1613 (2) 91
Popis

Biblij Cžeská  to gest  wssecka Swatá Pjsma  obogijho Starého y Nowého Zákona  opět w nowě wydaná a Wytisstěná w Starém Městě Pražském  Prácy a Nákľadem Samuele Adama z Welesľawina. Léta Páně  M. DC. XIII [=1613]. l. 637a: (tato Knjha Zákona obogjho  Starého y Nowého  od Boha  skrze Mogžjsse y giné Swaté Lidi  Ducha Swatého Wdechnutjm sepsaná a wydaná  w njž se gistá a grůntownj wůle Božj oznamuge  aby každému wěřjcýmu Křestianu k Spasenj gistému sľaužiľa: Gest wytisstěna a dokonaná w Starém Městě Pražském  Léta Páně, M. DC. XIII. [=1613] v Samuele Adama z Welesľawina  s welikau a bedliwau pilnosti y Prácy  též s welikým a znamenitým Nákľadem geho. A to předkem pro Cžest a Chwálu y zwelebenj Gména Pána Boha Wssemohaucýho  potom pak wssem wěrným a Pobožným w Gazyku a w Národu Cžeském  k rozhogněnj y nabytj Wjry prawé  též dogitj skrze nj wěčného života a Spasenj w Krystu Gežjssy Pánu nassem. Gemužto s Bohem Otcem y s Duchem Swatým  budiž Sľáwa  Cžest a Chwáľa  y Djkůw činěnj  nynj až na wěky wěků Amen).

 

Knihopis - Bible Veleslavínova 1613

ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L