Get Adobe Flash player

Kategorie

Velká štěpná zahrada 1727


Cena : 4 900 Kč
Velká štěpná zahrada 1727 16
Velká štěpná zahrada 1727 17
Velká štěpná zahrada 1727 18
Velká štěpná zahrada 1727 19
Velká štěpná zahrada 1727 20
Velká štěpná zahrada 1727 21
Velká štěpná zahrada 1727 22
Velká štěpná zahrada 1727 23
Velká štěpná zahrada 1727 24
Velká štěpná zahrada 1727 25
Velká štěpná zahrada 1727 26
Velká štěpná zahrada 1727 27
Velká štěpná zahrada 1727 28
Velká štěpná zahrada 1727 29
Velká štěpná zahrada 1727 30
Velká štěpná zahrada 1727 31
Velká štěpná zahrada 1727 32
Velká štěpná zahrada 1727 33
Velká štěpná zahrada 1727 34
Velká štěpná zahrada 1727 35
Velká štěpná zahrada 1727 36
Velká štěpná zahrada 1727 37
Velká štěpná zahrada 1727 38
Velká štěpná zahrada 1727 39
Popis

Welká Sstěpná Zahrada Welkým Pjsmem W njž se nacházegj mocné a nábožné Modlitby Rannj a Wečernj při Mssy Nesspornj Spowědnj též k Přigjmánj Welebné Swátosti Oltářnj; K Neyswětěgssý Trogicy a k Matce Božj k Swatým; k S. Antonjnu z Padue k S. Jozeffu k S. Janu Nepomuckýmu a Dewjti-Auternj Pobožnost k S. Anně; na wssecky Weyročnj Slawnosti a Pautě při Miserere w Postě a Rorátnj Mssy w Adwent též na giné obzwlásstnj Swátky w čas bauřliwého Powětřj ke Cžtrnácti Spomocnjkům též w giných obzwlásstnjch y obecných Potřebách; Pro Duchownj y Swětské Osoby pro Těhotné a kogjcý Ženy pro Žiwé Nemocné Vmjragjcý též za Dusse Zemřelých w Očistcý zůstáwagjcých spolu s Sedmi Žalmy Kagjcými a Osmnácti Letanyemi. S ssestnácti Obrázky a celými w nowě sepsanými prwe nikdy netisstěnými Modlitbami ozdobená tolikéž s welmi potěssitedlnau Knihau pro Nemocné wsse ljbezně sepsaná že se náděgně skrze ně Srdce lidské obzwlásstnj Horliwosti k Pánu Bohu obrátiti bude mocy. Na Swětlo wydaná: Od Ctihodnýho Pátera Martina z Kochem Ržádu Kapucýnskýho Prowincye Reynské Kazatele. W Praze, W Král. Dwoře Nákladem Jozeffa Antonjna Ssylharta, Arcý-Biskupskýho Impressora Léta 1727. 

Velká štěpná zahrada velkým Písmem v níž se nacházejí mocné a nábožné Modlitby Ranní a večerní při Mši Nešporní zpovědní též k Přijímání velebné Svátosti Oltářní; K Nejsvětější Trojici a k Matce Boží k Svatým; k S. Antonínu z Padue k S. Jozeffu k S. Janu Nepomuckýmu a Devíti-úterní Pobožnost k S. Anně; na všecky výroční Slavnosti a Poutě při Miserere v Postě a Rorátní Mši v Advent též na jiné obzvláštní Svátky v čas bouřlivého Povětří ke čtrnácti pomocníkům též v jiných obzvláštních v obecných Potřebách; Pro Duchovní v Světské Osoby pro Těhotné a kojící Ženy pro Živé Nemocné umírajícý též za Duše Zemřelých v Očistci zůstávajících spolu s Sedmi Žalmy Kajícými a Osmnácti Litaniemi. S šestnácti Obrázky a celými v nově sepsanými dříve nikdy netištěnými Modlitbami ozdobená tolikéž s velmi potěšitelnou Knihou pro Nemocné vše líbezně sepsaná že se nádějně skrze ně Srdce lidské obzvláštní Horlivosti k Pánu Bohu obrátiti bude moci. Na Světlo vydaná: Od Ctihodného Pátera Martina z Kochemu řádu Kapucínskýho Provincie Rýnské Kazatele. V Praze, v Král. Dvoře Nákladem Josefa Antonína Schulharta, Arci-Biskupského tiskaře Léta 1727.

Místo vydání: Praha
Autor / Překladatel: Martin von Cochem
Nakladatel / Tiskař: Arcibiskupská tiskárna, faktor Josef Antonín Schilhart
Rok: 1727
rozměr Š x V x TL 8°; 110 x 180 x 50
Počet stran: XVI-718-80 str.+ [XVI?] příl.
Ilustrace:  
Stav : dle foto
Počet známých exemplářů 13; tento výtisk je jeden z mála téměř kompletních
Číslo knihopisu K05344
Popis: asi 6.vydání
ext.sklad

Košík

 x 
košík je prázdný

Výběr měny

change currency

L